Edukacja

(aktualizacja listopad 2020)

Internet jest nieprzebranym źródłem wiedzy dla uczniów, lecz również nauczyciele mogą znaleźć w nim dużo potrzebnych informacji oraz materiały pomocne w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć.

W poniższym zestawieniu przedstawiamy odnośniki do stron, które są aktualne i zawierają merytoryczne zasoby wiedzy. Serwisy pogrupowane są odpowiednio w cztery części: część I to strony dla uczniów, część II to odnośniki do stron przydatnych dla studentów, część III – dla nauczycieli. W czwartej części umieściliśmy adresy stron przydatnych zarówno dla uczniów, studentów, jak i nauczycieli.

INTERNET DLA UCZNIÓW

 

http://wolnelektury.pl/ – Lektury szkolne w domenie publicznej

http://www.epodreczniki.plto m.in. źródło pomysłów na ciekawe lekcje oraz biblioteka przydatnych zasobów dydaktycznych.

http://interklasa.pl Polski Portal Edukacyjny Interklasa
Polski Portal Edukacyjny Interklasa to bogactwo informacji edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczniowie mogą się przekonać, że nauka może być ciekawa. Nauczyciele znajdują w portalu mnóstwo scenariuszy lekcji i innych materiałów do wykorzystania na lekcji, a rodzice mogą pouczyć się z dzieckiem przez Internet i uzyskać poradę specjalisty.

http://www.scholaris.pl Portal wiedzy dla nauczycieli
Duży portal edukacyjny na którym zarówno uczniowie , jak i nauczyciele znajdą dużo przydatnych materiałów.

http://www.sciaga.pl/ Baza wypracowań
Serwis tworzy bardzo dużą bazę wypracowań i pomocy szkolnych. Zakres materiałów obejmuje prace z  gimnazjum, szkoły średniej i studiów.

http://www.bryk.pl/ Baza prac na różne tematy
Znajdziemy tu bardzo wygodną przeglądarkę, gdzie na jednej stronie zebranych jest kilkanaście różnych słowników, http://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/ Oprócz tego wielki zbiór sprawdzonych i ocenionych prac, na różne tematy.

http://www.egzaminy.edu.pl/ Portal informacyjny
Portal o egzaminach do gimnazjum liceum i na studia
INTERNET DLA STUDENTÓW 

 

http://uczelnie.studentnews.pl Studencki portal informacyjny
Duży portal informacyjny. Znajdziemy tu między innymi: wyszukiwarki uczelni, kierunki studiów, opisy kierunków studiów, standardy kształcenia, kwalifikacje absolwenta, programy, praktyki.

http://www.stancja.pl/ Baza stancji studenckich
Jesteś studentem lub dopiero rozpoczynasz swoją przygodę na wyższej uczelni? Wiesz doskonale, jak ważne jest miejsce, gdzie możesz odpocząć po wyczerpujących starciach z wykładowcami. Jeśli szukasz dachu nad głową, w Warszawie, Krakowie lub innym mieście, skorzystaj z naszego serwisu.

http://www.eurostudent.pl/ Portal informacyjny
Portal dostarcza studentom aktualnych informacji i porad dotyczących życia studenckiego oraz zawodowego.

http://sfbcc.org.pl Studenckie Forum Business Centre Club
Studenckie Forum BCC działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju, Business Centre Club. Autorzy serwisu zachęcają młodych ludzi do podjęcia ryzyka, jakie wiąże się z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

http://inkubatory.pl Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Celem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości jest pomoc w realizacji przedsiębiorczych marzeń i w prowadzeniu własnej firmy, poprzez wspieranie i udzielanie wszelkiej pomocy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

INTERNET DLA NAUCZYCIELI

 

http://www.scholaris.pl Portal wiedzy dla nauczycieli
Misją portalu Scholaris jest zwiększanie efektywności edukacji poprzez zastosowanie elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.” Nauczyciele znajdą tu nie tylko pomoce dydaktyczne do wykorzystania w pracy zawodowej, ale także aktualne i wyczerpujące informacje związane z edukacją, działalnością nauczycieli, kuratoriów oraz organizacji pozarządowych. Uczniowie dostają tutaj możliwość korzystania z materiałów multimedialnych, które pozwolą im na indywidualną pracę i pogłębianie własnej wiedzy.

https://nawa.gov.pl/ NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

http://forumakademickie.pl/   Forum akademickie
Portal środowiska akademickiego i naukowego.

http://www.nauka-polska.pl/  Nauka polska. Badania naukowe
Serwis zawiera opisy prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyz naukowych wykonanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych.

http://www.profesor.pl Baza wiedzy
Profesor.pl to  serwis edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. Duża baza materiałów edukacyjnych.

INTERNET DLA UCZNIÓW, STUDENTÓW I NAUCZYCIELI

Biblioteki, muzea i inne zasoby cyfrowe w sieci

http://www.wbn.edu.pl/ Wirtualna Biblioteka Nauki
Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

http://kpbc.umk.pl/dlibra Kujawsko – Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Znaleźć tu można zabytki piśmiennictwa polskiego, dokumenty i materiały dotyczące Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej oraz skrypty i podręczniki akademickie. Liczba publikacji w bibliotece: 13287. Aby móc oglądać prace w formacie DJVU, należy ściągnąć i zainstalować odpowiednią wtyczkę do przeglądarki internetowej.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa umożliwia dotarcie do najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego, skorzystania z biblioteki skryptów i podręczników, obejrzenia wystawy unikatowych zbiorów z kolekcji wielkopolskich bibliotek.

http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa
Ce­lem głów­nym pro­jek­tu jest: „O­chro­na i za­cho­wa­nie za­byt­ko­wych zbio­rów Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej oraz roz­wój bi­blio­tecz­nych za­so­bów cy­fro­wych dla utrwa­le­nia do­rob­ku kul­tu­ro­we­go pol­skie­go pi­śmien­nic­twa sta­no­wią­ce­go ele­ment Na­ro­do­we­go Za­so­bu Bi­blio­tecz­ne­go”.

http://literat.ug.edu.pl/books.htm Wirtualna biblioteka literatury polskiej
„Wirtualna biblioteka literatury polskiej jest prezentacją znaczących utworów literatury polskiej wolnych od praw autorskich w dniu 1 września 1999 roku, dostępną bez ograniczeń dla wszystkich użytkowników Internetu dla celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Poszczególnym utworom towarzyszy materiał ilustracyjny; najczęściej jest to portret pisarza, bądź też reprodukcja pierwodruku, nota biograficzna, przygotowana specjalnie dla potrzeb Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej oraz szczegółowy opis bibliograficzny.” Sposób prezentacji prac w tej bibliotece cyfrowej jest bardzo prosty i nie wymaga od użytkowników, specjalnych wtyczek java, ani innych specjalnych programów. Można tu znaleźć wszystkie lektury szkolne.

http://www.polona.pl/ Cyfrowa Biblioteka Narodowa
„Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona tworzona jest z myślą o wszystkich użytkownikach bibliotek i Internetu. Pragniemy udostępnić w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopisma, grafikę, fotografię, nuty oraz mapy. Chcemy w ten sposób zaprezentować dziedzictwo kulturalne Polski, jej wielowiekowe tradycje i dokonania, a jednocześnie pokazać bogactwo zbiorów Biblioteki Narodowej i wirtualnie otworzyć przed Państwem nasze magazyny i skarbce.”

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra – Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji gromadzi i udostępnia materiały i publikacje opracowane w ramach działalności wydziałów ORE i projektów EFS dotyczące edukacji.

http://dlibra.karta.org.pl/dlibra – Biblioteka Cyfrowa Ośrodka KARTA
Biblioteka Cyfrowa to miejsce prezentacji w formie zdigitalizowanej najbardziej wartościowych zbiorów archiwalnych Ośrodka KARTA.

http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej
Główna kolekcja Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej.

http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra – Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii
Głównym celem projektu jest wzbogacenie polskiego Internetu o fachowe treści etnograficzne. Planowanym końcowym efektem projektu jest kompleksowe rozwiązanie komputerowego wspomagania pracy etnografa (wyszukiwanie informacji naukowej w Internecie, baza polskich tekstów etnograficznych, narzędzia do zarządzania bibliografią i do analizy danych jakościowych).
http://www.cesg.unifr.ch/en/index.htm  Digital Abbey Library of St. Gallen
Digital Abbey Library of St. Gallen– poprzez publikację cyfrową, umożliwia wirtualny dostęp do swych kolekcji średniowiecznych manuskryptów.

http://www.metmuseum.org/The Metropolitan Museum of Art
W sieci dostępne są pokaźne zbiory tego muzeum. Na stronach internetowych muzeum, możemy obejrzeć ponad sześć tysięcy obiektów, reprezentujących każdy z departamentów muzeum, jak również cała kolekcję malarstwa europejskiego, oraz pełną kolekcję malarstwa i rzeźby amerykańskiej.

http://sunsite.icm.edu.pl/cgfa Internetowa encyklopedia sztuki
Bardzo obszerna baza. Opis w języku angielskim. Bardzo łatwy dostęp do zasobów encyklopedii przez indeks nazwisk artystów.

http://www.loc.gov/index.html Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
„Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (English: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Posiada ponad 130 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7 % zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek.” źródło: Wikipedia

http://www.intratext.com/8/pol/  Poezja polskiego średniowiecza
Polskie zasoby zbioru Intratext to poezja polskiego średniowiecza. Znajdziemy je pod adresem: http://www.intratext.com/X/POL0200.HTM

http://www.archive.org/ Archiwum internetowe
Strona angielskojęzyczna. Ogromne bazy materiałów obejmują między innymi:
Audio: Historyczne przemówienia sławnych ludzi; Zarchiwizowane wydarzenia; Wywiady z postaciami historycznymi; Koncerty słynnych artystów.
Wideo: Filmy instruktażowe; Zarchiwizowane zapisy ważnych wydarzeń; Historyczne filmy reklamowe, Wielkie wydarzenia sportowe.
Tekst: Wywiady; Artykuły.

Bibliografie, bazy adresowe, wyszukiwarki, katalogi

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/  Polska Bibliografia Literacka
„Polska Bibliografia Literacka to: tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych. Zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1995. „Polska Bibliografia Literacka” uwzględnia książki wydawane w kraju w języku polskim i językach obcych oraz wydawane poza jego granicami w języku polskim, a także obcojęzyczne, jeśli dotyczą pisarzy polskich lub, gdy ich autorem jest Polak.”

http://www.ebib.pl/biblioteki/ Baza adresowa polskich bibliotek
Biblioteki to baza adresowa polskich bibliotek (w kraju i za granicą), które udostępniają swoje witryny w Internecie. Można ją przeszukiwać według różnorodnych kryteriów, m.in. nazwy biblioteki, miejscowości, typu, systemu bibliotecznego, województwa, bibliotek naukowych, digitalizujących zbiory, posiadających angielską wersję witryny. Baza umożliwia połączenie ze stroną WWW

http://pisarze.pl/  Baza autorów polskich
Na stronie zaprezentowane są sylwetki pisarzy, dziennikarzy i autorów tekstów estradowych. Kryteria, umieszczenia autora w spisie to, co najmniej jedna książka, poważna publikacja dziennikarska, tekst estradowy – wydane w profesjonalnym wydawnictwie.

http://www.incipit.home.pl/bibula Bibliografia tekstów o bibule
Spis książek o czasach „Solidarności” tj. historii Polski lat 1976-1989 oraz bibliografia tekstów o bibule.

http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=1 Bazy biblioteki narodowej
Bibliografia narodowa opracowywana przez Bibliotekę Narodową. Zbiór zawiera ponad 80 tysięcy opisów bibliograficznych książek, map i nut opublikowanych w Polsce od 1979 roku. Bazę można przeszukiwać według następujących kryteriów: haseł przedmiotowych, autorów, wydawnictw, lat opublikowania i numerów.

https://www.bn.org.pl/katalogi Katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie

http://scholar.google.com/ Wyszukiwarka literatury

http://www.sciencedirect.com/ – Serwis jest wiodącą, pełnotekstową bazą czasopism naukowych, artykułów i książek w języku angielskim, zawiera ponad 2500 czasopism i prawie 20.000 książek.

***

Opracowanie:P.S.

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!
Popularne w tym dziale:

Nie przegap!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!