Zmiany w obowiązkach samorządów po nowelizacji Kodeksu wyborczego – szkolenie on-line

W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów. 

Głównym celem zmian ma być zwiększenie frekwencji i dostępności lokali wyborczych w najmniejszych miejscowościach. Uprawnieni wyborcy mają zostać bezpłatnie dowiezieni do lokalu wyborczego. Dzięki przyjętym zmianom będą mogły powstać nowe komisje wyborcze przybliżające wyborcę do miejsca głosowania. Ustawa wprowadza też Centralny Rejestr Wyborców jako główne narzędzie do ewidencji osób głosujących w gminie. Te i inne nowe obowiązki spoczywać będą na wójcie (gminie).
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości pojawiające się w tym temacie, zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Zmiany w obowiązkach samorządów po nowelizacji Kodeksu wyborczego”, które odbędzie się 26 kwietnia o godz. 14:30.

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • co zmieniła nowelizacja Kodeksu wyborczego,
  • jakie nowe obowiązki zostały nałożone na samorząd w związku z organizacją wyborów,
  • jak się do nich przygotować i skutecznie je zrealizować,
  • czym jest Centralny Rejestr Wyborców i jak może wspomóc ewidencję wyborców w gminie.

Program szkolenia:

1. Główne zmiany w Kodeksie wyborczym.
2. Nowe zadania dla samorządów:
a. podział gminy na mniejsze obwody głosowania,
b. dowożenie uprawnionych wyborców do i z lokalu wyborczego,
c. bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wszystkich wyborców gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w dniu wyborów,
d. rozliczanie diet mężów zaufania.
3. Centralny Rejestr Wyborców.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za:

  • pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych za obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych,
  • pracowników urzędów gmin odpowiedzialnych wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze gminy,
  • urzędników wyborczych.

Webinarium poprowadzi:

Rafał Miszczuk 
Wieloletni praktyk w zakresie organizacji wyborów powszechnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów. Politolog, absolwent studiów Master of Business Administration, doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie wyborczym oraz we wszystkich aspektach działalności samorządu gminnego i powiatowego.

ZAPISZ SIĘ  BEZPŁATNIE

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.04.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 26.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 26.04.2023
Miejsce wydarzenia: on-line
Organizator: Wolters Kluwer Polska

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!