„Zioła dla zdrowia”- konkurs zielarski dla KGW

Cel Konkursu:

 • Promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich oraz kultywacja regionalnych tradycji związanych z uprawą
  i wykorzystaniem ziół do celów prozdrowotnych i leczniczych;
 • Promowanie i wspieranie kół gospodyń wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Kto może wziąć udział?

Do udziału w Konkursie zapraszamy koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia skupiające osoby z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest m.in.:

 • promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej,
 • upowszechnianie i rozwój form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych

Uwaga! Uczestnicy Konkursu muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Przedmiot Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

 • I etap (wojewódzki) – Uczestnicy Konkursu, którzy zgłoszą swój udział w wyznaczonym powyżej terminie i spełnią formalne wymagania, przygotowują prace konkursowe zawierające opis działań związanych z promowaniem zielarstwa, metod uprawy, przetwórstwa wraz z opisem przydomowego ogródka (ze zdjęciami). Przygotowane prace konkursowe należy przesłać do Organizatora Konkursu do 20 lipca 2024 r.

Do II etapu Konkursu, z każdego województwa, zakwalifikują się uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione.

 • II etap (ogólnopolski) – 16 laureatów Konkursu (po 1 z każdego województwa), którzy zakwalifikują się do II etapu, zostaną zaproszeni do udziału w wydarzeniu ogólnopolskim (Finale), podczas którego zaprezentują zioła i surowce zielarskie zebrane w zgłoszonym do Konkursu ogródku. Komisja Konkursowa oceni również treść i sposób prezentacji, a także wiedzę, którą koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zdobyły podczas przygotowań do Konkursu.

Podczas Finału odbędzie się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu.

Termin i miejsce organizacji Finału Konkursu zostanie ogłoszone przez Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2024 r.

Nagrody

 • Laureaci I etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 3 000 zł

II miejsce – 2 000 zł

III miejsce – 1 000 zł

 • Laureaci II etapu Konkursu otrzymają nagrody w wysokości:

I miejsce – 20 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kgw@minrol.gov.pl w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Organizatorem Konkursu jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Materiały

Regulamin​_konkursu​_dla​_kgw​_pn​_Zioła​_dla​_zdrowia.pdf 0.26MB

Formularz zgłoszeniowy – Załącznik do Regulaminu Konkursu dla kół gospodyń wiejskich „Zioła dla zdrowia”

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 30.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.08.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: MRiRW przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!