Zgłoś się do projektu dla doradców/czyń – Fundusze dla Klimatu!

Otwieramy NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY doradczyń i doradców – na Wasze zgłoszenia czekamy do 31.03.2024 r.

Poprzez projekt „Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO” tworzymy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

 

Szukamy osób, które:

· mają w sobie pasję, wrażliwość i podstawową wiedzę z zakresu ochrony środowiska;

· wiedzą jak realizować projekty społeczne i inwestycyjne oraz skąd pozyskiwać na nie fundusze, w tym także posiadają podstawową wiedzę z zakresu struktury pozyskiwania funduszy europejskich w ramach nowej perspektywy finansowej;

· wierzą, że mieszkańcy oraz organizacje społeczne powinny uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji dotyczących dobra wspólnego, w sposób szczególny związanych z ochroną środowiska i klimatu;

· posiadają kompetencje do tego, aby wspierać i doradzać innym organizacjom społecznym oraz samorządom;

· współpracują z szerokim gronem obywateli, organizacji i samorządów, które to działanie może zostać poparte ich rekomendacją;

· działają na obszarze co najmniej jednego z województw: opolskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, małopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, mazowieckie, lubelskie, pomorskie i podkarpackie.

Do udziału w projekcie zakwalifikujemy co najmniej 15 osób (ze wskazanych wyżej województw). Dla uczestniczek i uczestników zaplanowaliśmy wynagrodzenie za zrealizowane wsparcie doradcze oraz organizację spotkań nt. dostępnych funduszy.

 

Co czeka uczestniczki i uczestników?

· udział w 2 zjazdach szkoleniowych trwających 3 dni (czerwiec i październik 2024) oraz w 1 zjeździe Sieci Doradców – Fundusze dla Klimatu (III kwartał 2025);

· wizyty studyjne, czyli poznanie dobrych i złych praktyk z zakresu ochrony środowiska;

· webinaria edukacyjne oraz kurs e-learningowy wprowadzający do tematyki zmian klimatu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

· wymiana doświadczeń dzięki spotkaniom indywidualnym oraz grupowym z innymi doradczyniami i doradcami Sieci Doradców – Fundusze dla Klimatu;

· wsparcie ekspertek i ekspertów z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju, planowania strategicznego;

· minimum 40 godzin pracy doradczej wspierającej minimum 3 społeczności lokalne (organizacje oraz partnerstwa organizacji i instytucji samorządowych) w trakcie aplikowania o fundusze europejskie na ochronę środowiska (tu przewidujemy wynagrodzenie w kwocie 5000 zł);

· udział w spotkaniach sieciujących oraz ich współorganizowanie.

Trzon merytoryczny programu tworzą tematy: struktura funduszy europejskich; Zrównoważony rozwój – zagadnienia związane z zasadą horyzontalną; Strategia UE Europejski Zielony Ład; Sprawiedliwa Transformacja; Planowanie strategiczne na poziomie lokalnym i budowanie partnerstw; Programy regionalne i krajowe; Fundusze Europejskie na Infrastrukturę; Klimat i Środowisko; Europejski Pakt na rzecz Klimatu; Pakiet Fit for 55; dobór źródeł finansowania do potrzeb społeczności lokalnej.

 

Jakie są koszty uczestnictwa?

Udział w projekcie jest bezpłatny, jednak nie zwracamy kosztów dojazdów. Uczestniczkom i uczestnikom opłacamy podczas zjazdów: wiedzę, udział w wizycie studyjnej oraz materiały szkoleniowe, miejsca noclegowe, wyżywienie.Dojazd na spotkania i zjazdy uczestniczki i uczestnicy pokrywają indywidualnie. Inauguracja, webinaria oraz spotkania sieciujące będziemy organizować na platformie ZOOM/Google Meet, a materiały szkoleniowe prześlemy pocztą elektroniczną.

 

Jak się zgłosić?

Należy wypełnić i wysłać online formularz rekrutacyjny, który dostępny jest TUTAJ. Formularz jest aktywny do 31.03.2024 r. włącznie.

Ważne: przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Projektu – wypełniając formularz zobowiązujecie się do przestrzegania Regulaminu.

 

Zgłoś się do projektu!

 

Fundusze dla klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.03.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 04.03.2024
Zakończenie wydarzenia: 31.03.2024
Miejsce wydarzenia: Wybrane województwa
Organizator: OFOP

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!