Zgłoś się do konkursu fotograficznego PODLASIE W OBIEKTYWIE

To już 19. edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego PODLASIE W OBIEKTYWIE im. Wiktora Wołkowa. Tematem konkursu jest PODLASIE, z jego architekturą, przyrodą, ludźmi, całą mozaiką kulturową. Organizator nie narzuca podziałów tematycznych, stwarza pole do dowolnej interpretacji fotografującego, zależnej od jego wrażliwości i spostrzegawczości. Konkurs ma charakter otwarty mogą wziąć w nim udział wszyscy- zarówno z Województwa Podlaskiego jak i z Polski, profesjonaliści, jak i amatorzy.

Celem konkursu jest:

  1. a) zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii promujących Podlasie, piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, oraz tradycję i kulturę,
  2. b) wszechstronna prezentacja Podlasia w formie artystycznej dokumentacji, jej gromadzenie i archiwizowanie,
  3. c) pobudzenie do aktywności twórczej młodzieży, jak i starszych
  4. d) promocja Podlasia

Prace na konkurs należy zgłaszać do 16 października 2023. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa pokonkursowa planowana jest na XII 2023 r.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie. Prace konkursowe należy wysłać poprzez formularz zgłoszeniowy (tu link KARTA ZGŁOSZENIA (google.com)), bądź na adres e-mail kontakt@muzeumbialoruskie.pl, (wysyłając e-mailem należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy – Załącznik nr 1 i wysłać w formie skanu).

Regulamin dostępny w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej: www.muzeumbialoruskie.pl, www.hajnowka.pl.

Informacje o konkursie

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.10.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.06.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2023
Miejsce wydarzenia: cała Polska
Organizator: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!