Zgłoś firmę w 27.edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza kolejną edycję Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” Do 8 lutego organizacje pozarządowe mogą zgłaszać małe i duże przedsiębiorstwa oraz fundacje utworzone przez firmy, które angażują się społecznie m.in. na rzecz lokalnych społeczności, zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska. Natomiast firmy samodzielnie mogą zgłaszać swoje programy wolontariatu pracowniczego. Hasło tegorocznej edycji to „Zamieniaj zysk w dobro, dobro w zysk. Dla środowiska, dla społeczności, dla biznesu”, nawiązujące do wpływu jaki mogą wywierać firmy na otoczenie.

Konkurs istnieje już od ponad 25 lat i jego celem jest przede wszystkim popularyzacja i wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy firm z organizacjami pozarządowymi oraz promocja współpracy firm i organizacji pozarządowych na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych przez ONZ. Dziś zaangażowanie społeczne firm ma jeszcze większe znaczenie, niż 25 lat temu. Staje się elementem strategii biznesowej, a od niedawna także częścią oceny pozafinansowej przedsiębiorstw w oparciu o standardy ESG.

 

Kategorie, w których firmy mogą być nominowane odpowiadają różnym obszarom działań społecznych i są to:

Kultura i edukacja,
Lokalne partnerstwa,
Ochrona środowiska i klimatu,
Pomoc społeczna i charytatywna,
Otwartość na różnorodność,
Zdrowy tryb życia,
Pomoc uchodźcom i Ukrainie,
Wolontariat pracowniczy.

 

Od 2023 roku firmy nagradzane są również w kategorii specjalnej „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych”, inspirowanej „Kartą zasad dobrej współpracy biznesu i organizacji pozarządowych”. Nagrodę otrzyma przedsiębiorstwo, które w najwyższym stopniu realizuje zasady w niej opublikowane. Kategoria ta ma na celu zebranie wzorcowych przykładów partnerstwa i pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

 

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wnioski konkursowe oraz regulamin można pobrać na stronie: dobroczyncaroku.pl. Aby nominować firmę do tytułu „Dobroczyńcy Roku” należy wypełnić odpowiedni dla danej kategorii formularz zgłoszeniowy na stronie generatorspoleczny.pl/dobroczynca-roku (zakładając wcześniej indywidualne konto) do 8 lutego do godz.13:00.

Każdy wniosek zostanie oceniony przez ekspertów i ekspertki, a spośród najwyżej ocenionych Kapituła Konkursu wyłoni laureatów. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele i przedstawicielki najważniejszych organizacji i instytucji związanych z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, UN Global Compact Polska, Forum Darczyńców, Business Centre Club, Pracodawców RP, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Konfederacji Lewiatan.

 

Statuetki zostaną wręczone 6 czerwca 2024.

 

Patroni medialni 27.edycji: ngo.pl, odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl, oesg.pl, „Raport ESG”, marketingprzykawie.pl, niepełnosprawni.pl, witrynawiejska.pl.

 

Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem Konkursu – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa firma EY.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 09.01.2024
Zakończenie wydarzenia: 06.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!