Zarządzanie projektami budującymi wspólnoty lokalne – warsztaty FWW

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza nabór uczestników na warsztat pt. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI BUDUJĄCYMI WSPÓLNOTY LOKALNE. Celem warsztatu jest zaprezentowanie nowoczesnego sposobu zarządzania projektem społecznym, prowadzącym do jak najefektywniejszego wykorzystania jego rezultatów w rozwoju zarówno organizacji i jej dalszych działań jak i lokalnych wspólnot.

Często po zakończeniu projektu, organizacja staje przed pytaniem „i co teraz. Co dalej? W jaki sposób kontynuować naszą działalność?”. W trakcie warsztatu chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania poszukując innych niż dotychczas wykorzystywane, sposobów. Pominiemy jednak kwestie dotyczące tego jak zdobyć następną dotację oraz jaką organizacja powinna prowadzić działalność: odpłatną czy gospodarczą? Te tematy omawiamy na innych warsztatach Fundacji.

W trakcie warsztatu omówimy nowatorskie sposoby zarządzania projektem i organizacją, prowadzące do wzmocnienia lokalnych wspólnot. Zastanowimy się nad tym jak budować sieci powiązań między organizacją a beneficjentami jej projektów a także partnerami instytucjonalnymi, społecznymi i lokalnym biznesem.

 

Kto może wziąć udział w warsztacie?

Warsztat przeznaczony jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców.

Do udziału w warsztacie zapraszamy wyłącznie dwuosobowe zespoły z organizacji.

 

Kto poprowadzi warsztat?

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną zajmującą się opracowywaniem strategii zakresu zarządzania organizacją i realizowanymi przez nią projektami społecznymi.

 

Czego można będzie się nauczyć?

Naszym celem jest przygotowanie uczestników warsztatów do prawidłowego koordynowania, monitorowania i ewaluowania planowanych/realizowanych projektów tak by ich rezultaty stały się podstawą do wzmacniania wspólnot lokalnych poprzez budowę sieci powiązań pozwalających na dalszą realizację celów statutowych organizacji.

Program warsztatu zawiera podstawowe informacje niezbędne każdemu kto zarządza organizacją oraz tym, którzy zamierzają pełnić bądź pełnią funkcję koordynatora projektu.

W trakcie warsztatu przedstawimy następujące informacje niezbędne do prawidłowego zarządzania projektem i jego rezultatami:

  • Zasada jakościowego zarządzania projektem – model TQM;
  • Podstawowe narzędzia jakościowej komunikacji w projekcie;
  • Wykorzystanie ramy logicznej w zarządzaniu projektem;
  • Narzędzia pomiaru rezultatów projektu: monitoring i ewaluacja;
  • Główne zasady sporządzania raportów z realizacji projektu;
  • Jak wzmacniać lokalne wspólnoty budując sieć powiązań wokół projektu?
  • Rola sieci powiązań w budowie wspólnot lokalnych i wykorzystaniu rezultatów projektu;
  • Sposoby współpracy i promocji w ramach sieci powiązań;

Jedynie uczestnicy biorący aktywny udział w całym warsztacie otrzymują zaświadczenia o jego ukończeniu.

 

Gdzie i w jakim terminie odbędzie się warsztat?

Warsztat odbędzie się w Łowiczu w Hotelu Eco. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych lub trzy osobowych typu studio. Poniżej podajemy termin warsztatów:

Terminy Warsztatów Termin zamknięcia naboru uczestników
16-18 lutego 2024 r. 28 stycznia 2024 r.

 

W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 14.00 a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13.00.

UWAGA: Jednorazowo w warsztacie może brać udział maksymalnie 20 osób. Doradzamy jak najwcześniejsze wysłanie zgłoszeń, gdyż listy uczestników zapełniają się bardzo szybko. Kolejność zgłoszeń jest bardzo istotna, jednakże Fundacja zastrzega sobie prawo wyboru uczestników na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Koszt udziału w warsztacie:

Opłata za udział każdego z uczestników warsztatu wynosi 230,00 zł brutto i jest płatna po wstępnej kwalifikacji. Szczegółowe informacje zostaną przesłane e-mailem, potwierdzającym wstępną kwalifikację. Ostateczna kwalifikacja nastąpi po wniesieniu opłaty. Fundacja Wspomagania Wsi zapewnia noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży.

 

Jak wziąć udział w warsztacie?

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztacie prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem: https://crm.fww.pl/zapisy/ZPB_2024

Zapraszamy wyłącznie dwuosobowe zespoły, dlatego prosimy o podanie w formularzu imienia i nazwiska drugiej osoby z organizacji, która wypełniając osobny formularz zgłoszeniowy, zgłosi się do udziału w tym warsztacie. Termin nadsyłania zgłoszeń podany jest w powyższej tabeli.

Potwierdzenie wstępnej kwalifikacji wraz z informacją o numerze konta, na które należy wnieść opłatę (230,00 zł od jednej osoby) i terminie wpłaty oraz szczegółowym programem otrzymają Państwo e-mailem najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem warsztatu.

 

Zapraszamy!

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Monika Słotwińska-Łychota

Fundacja Wspomagania Wsi

Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa

e-mail: mslotwinskalychota@fww.pl  ; tel.: (+22) 636 25-70 do 75;

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 16.02.2024
Zakończenie wydarzenia: 18.02.2024
Miejsce wydarzenia: Łowicz
Organizator: Fundacja Wspomagania Wsi

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!