Zaproszenie na Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zaprasza na Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej.

Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej – unikalne wydarzenie, na którym organizacje społeczeństwa obywatelskiego z całej Polski będą miały okazję do budowania sieci kontaktów, dzielenia się dobrymi praktykami i uczenia się od siebie nawzajem.

Kongres organizowany jest w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”. Tegoroczna, pierwsza edycja Kongresu odbędzie się w dniach 19-20 września br. w Warszawie.

Program: 

19 września 2023 

Pierwszy dzień Kongresu wypełnią sesje panelowe dla wszystkich uczestników. Zaproszeni prelegenci zastanowią nad praktycznym wymiarem Karty Praw Podstawowych oraz w jaki sposób organizacje mogą podejmować działania w oparciu o nią i jak współpracować z samorządem terytorialnym.

Główne panele pierwszego dnia Kongresu: 

I PANEL 

Znaczenie Karty Praw Podstawowych jako zasady horyzontalnej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027

II PANEL 

Działania strażnicze podejmowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego

III PANEL 

Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu demokracji lokalnej

20 września 2023 

Drugi dzień Kongresu przeznaczony jest na intensywne, równoległe spotkania warsztatowe i sieciujące w mniejszych grupach. Chcemy zwrócić uwagę organizacji pozarządowych na tematy, które mogą stać się inspiracją do podejmowanych działań.  GŁÓWNE TEMATY SPOTKAŃ: 

  • Aktywizacja osób starszych i współpraca w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego
  • Rola organizacji społeczeństwa obywatelskiego w edukacji i upowszechnianiu wartości UE
  • Aktywizacja mieszkańców w mniejszych miejscowościach
  • Dostępność i uwzględnienie osób ze specjalnymi potrzebami w działaniach podejmowanych przez organizacje

Regulamin

Kongres organizowany jest w ramach projektu „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.

Źródło: https://bb.frdl.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.08.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 19.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 20.09.2023
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!