Zaproszenie na debatę: Droga do integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Polsce

Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Instytut Spraw Publicznych zapraszają na debatę: Droga do integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy w Polsce.

Kiedy i gdzie?

Centrum Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa, Poniedziałek, 25 kwietnia, 17.00 – 18.30.


W pierwszych tygodniach po wybuchu agresji Rosji na Ukrainę nie mamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji pozwalającego ocenić wpływ napływu uchodźców i uchodźczyń na różne sfery życia społecznego i gospodarczego w Polsce i inne kraje Unii Europejskiej.

Po pierwszych ośmiu tygodniach wojny do Polski uciekło ponad 2,5 mln osób z łącznej liczby ponad 4 mln. wszystkich uchodźców z Ukrainy (dane UNHCR), co daje podstawę twierdzić, że mamy do czynienia z największym exodusem w Europie od czasów II wojny światowej. Jednocześnie szacuje się, że około 300 tys. Ukraińców wróciło do kraju z Polski – pozostawiając swoje miejsca pracy często z dnia na dzień, aby wypełnić swój obowiązek poborowy.

W związku z wprowadzeniem zakazu wyjazdu mężczyzn w wieku poborowym, z Ukrainy uciekają głównie kobiety z dziećmi i osoby w wieku poprodukcyjnym. Szacuje się, że połowa dzieci mieszkających w Ukrainie wyjechała już do krajów ościennych. Jednocześnie z Polski wracają do Ukrainy osoby w wieku produkcyjnym tworząc nowe luki na rynku pracy (np.: w sektorze transportu międzynarodowego, budownictwie, etc.).

Uchodźcy i uchodźczynie przebywający w Polsce zatem są grupą, która jest niezwykle trudna do integracji na rynku pracy. Osoby w wieku poprodukcyjnym często nie są już zdolne do pracy zarobkowej, a część kobiet będzie musiała opiekować się swoimi małymi dziećmi. Jedynie część kobiet – nie wiemy jeszcze jak duża – będzie mogła podjąć pracę lub łączyć obowiązki opiekuńcze z pracą. Jednak nawet w grupie kobiet bez obowiązków opiekuńczych problemem może być trauma wojenna, brak lub słaba znajomość języka polskiego czy bariery formalne jak nostryfikacja dyplomów uniemożliwiająca pracę w zawodzie.

Oddzielnym zagadnieniem jest zderzenie z rzeczywistością polskiego rynku pracy wyrażające się w zagrożeniu dyskryminacji w miejscu pracy i prekaryzacji np.: zatrudnienie na umowach śmieciowych, zatrudnienie nierejestrowane, niskie płace, nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy w tym w zakresie minimalnego wynagrodzenia czy czasu pracy, mobbing i molestowanie seksualne, etc. Wymienione problemy polskiego rynku pracy występują silniej właśnie w zawodach sfeminizowanych.

Podczas debaty organizatorzy chcieliby skoncentrować się na wątku zatrudnialności uchodźców z Ukrainy, który obok innych – jak pomoc humanitarna, zakwaterowanie, pomoc finansowa i usługi społeczne – jest kluczowy dla zbudowania długofalowego procesu integracyjnego tej grupy w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe problemy warto skorzystać z międzynarodowych doświadczeń w zakresie integracji uchodźców i uchodźczyń na rynku pracy. W szczególności chodzi o doświadczenia niemieckie – w tym doświadczenia niemieckich związków zawodowych – po przyjęciu licznej grupy uchodźców
w 2015 roku.

 

Program debaty

Przywitanie

Krzysztof Getka – Fundacja im. Friedricha Eberta.
Jacek Kucharczyk, Prezes Zarządu, Instytut Spraw Publicznych.

Paneliści

• Mikołaj Pawlak, Uniwersytet Warszawski– prezentacja wyników badań w projekcie NIEM.
• Nataliia Kolesnik, Związek Zawodowy Ukraińców w Polsce, OPZZ.
• Benjamin Cope, Nasz Wybór.
• Thomas Hentschel, IG BAU, PeCo Institut.

Moderacja: Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych.

Pytania (30-45 min.)

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie na język niemiecki, polski i ukraiński.

REJESTRACJA

 

Debata finansowana jest przez Fundację im. Friedricha Eberta, Biuro w Warszawie.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” (National Integration Evaluation Mechanism – NIEM) współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Darczyńcy nie ponoszą odpowiedzialności za treść i sposób wykorzystania informacji. Organizatorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści i opinie wyrażone powstałych w ramach ww. projektów publikacji.

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 25.04.2022
Miejsce wydarzenia: Warszawa
Organizator: Fundacja im. Friedricha Eberta oraz Instytut Spraw Publicznych

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!