Zaproszenie do udziału w projekcie „Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności”

Fundacja Innowacja i Wiedza serdecznie zaprasza 5 liderek i liderów społecznych działających w miejscowościach do 1000 mieszkańców z terenu całej Polski do udziału w bezpłatnym projekcie testowania innowacji społecznej „Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności” realizowanego w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2” Fundacji Stocznia.

O PROJEKCIE

„Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności” to pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt przeznaczonych dla liderów i liderek lokalnych społeczności działających w miejscowościach do 1000 mieszkańców, którzy chcą stać się edukatorami finansowymi i wspierać mieszkańców w tematyce świadomego zarządzani finansami osobistymi. Rozsądne zarządzanie własnymi finansami jest jedną z podstawowych umiejętności życiowych gwarantujących dobrostan osobom indywidualnym, rodzinom i całej społeczności.

Celem innowacji jest przygotowanie lokalnych liderek i liderów np. sołtysek i sołtysów, członkiń kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli lokalnych NGO działających w miejscowościach do 1000 mieszkańców do propagowania edukacji finansowej wśród mieszkańców – osób ubogich, bezrobotnych, zadłużonych, samotnych, ofiar dysfunkcji rodzin. Wyposażymy liderów w wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji finansowej. Powstanie manual prezentujący metodologię pracy z osobami o ograniczonych dochodach i skupiający się na psychologicznych aspektach edukacji finansowej.

KIEDY I GDZIE?

Testowanie innowacji będzie odbywało się dwukrotnie od czerwca do lipca 2022. Po odpowiednim przygotowaniu poprosimy liderki i liderów o pracę z jednym mieszańcem lub mieszkanką z wykorzystaniem wiedzy i narzędzi dostępnych w testowanej innowacji. Na podstawie otrzymanej informacji zwrotnej dopracujemy manual aby był jak najbardziej użyteczny i praktyczny.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Zdobycie wiedzy i umiejętności edukatora finansowego
2. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarowania finansami osobistymi
3. Nabycie lub utrwalanie umiejętności w zakresie pracy z lokalna społecznością.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE?

Zapraszamy liderki i liderów z całej Polski zainteresowanych udziałem w testowaniu powstających materiałów, Wasza opinia, wiedza i doświadczenie są tu naprawdę ważne i będą miały realny wpływ na ostateczny kształt innowacji.

Zgłoś się do:
Katarzyny Jaszczuk
email: katarzyna.jaszczuk@fiiw.pl
telefon: +48 501 317 213
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Autorem innowacji i realizatorem jest Fundacja Innowacja i Wiedza: www.fiiw.pl

 

formularz zgłoszeniowy projekt Nakręceni na zdrowe finase(1)

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.06.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.06.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.07.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Innowacja i Wiedza

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!