Wspólnie dla dziedzictwa 2023 – trwa nabór wniosków

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu;
  2. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu materialnego dziedzictwa kulturowego, prowadzące do jego rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  3. działania zmierzające do zachowania i wzmacniania tradycji rękodzielniczych, upowszechniania umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, służących zachowaniu zabytków i ich wartości;
  4. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  5. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocję dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania.

 

Wnioski do programu można składać za pomocą platformy Witkac (https://witkac.pl/#/contest/view?id=26137) od 14 kwietnia 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r. do godz. 15.00.
Przy opracowaniu wniosku zachęcamy do skorzystania z instrukcji zamieszczonej w materiałach do pobrania.

W latach 2016-2022 do programu Wspólnie dla dziedzictwa wnioski złożyło ponad 1100 organizacji pozarządowych. 274 organizacje otrzymały wsparcie finansowe na realizację projektów, angażujących prawie 5000 wolontariuszy – w różnym wieku, różnych zawodów, których połączyła wspólna pasja – troska o dziedzictwo kulturowe. Na realizacje tych działań Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w siedmiu edycjach konkursu przeznaczyło 8,5 mln zł. Budżet ósmej edycji programu w 2023 roku wynosi 1 220 000,00 zł.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://nid.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.05.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 14.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 16.05.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: NID

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!