Wspieramy Ukrainę – ogłoszenie o naborze wniosków w otwartym konkursie grantowym

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do otwartego konkursu grantowego – ścieżka na projekty długofalowe w nowym programie Wspieramy Ukrainę.  

Wspierane będą projekty o charakterze stabilizującym, służące budowie mechanizmów niwelujących problemy i skutki wynikające z wojny w Ukrainie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi  50.000 zł.
Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 (w południe).

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 50.000 zł
Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek.
Okres realizacji projektów: 5 lipca 2022 r. – 31 lipca 2023 r.
Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji
Wkład własny: nie wymagany
Termin składania wniosków: do 10 czerwca 2022 r., godz. 12:00 (w południe), na platformie witkac.pl
Pula środków w konkursie: 1.530.000 zł
Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje; stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

 

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS) a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Cel konkursu
Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Charakter działań
W ramach konkursu Wnioskodawca może wystąpić o sfinansowanie działań projektowych realizujących cel Programu.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

Źródło: https://fed.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.06.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 28.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 10.06.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!