Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!

Głównym celem konkursu jest wzmocnienie NGO w zakresie profesjonalnego podejścia do organizacji i zarządzania wolontariatem. Istotnym elementem będzie tu edukacja i popularyzacja etatowego wspierania zatrudnienia koordynatorów i uwzględnienie tego elementu w ramach rozwoju wolontariatu systematycznego.

Beneficjenci konkursu uzyskają wsparcie finansowe i pozafinansowe na usprawnienie współpracy z wolontariuszami. W ramach dotacji organizacje uzyskają środki na:

  • zatrudnienie
  • edukacje koordynator wolontariatu
  • wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania wolontariatem

Termin składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:

Od 3 lipca 2023 r. godziny 14.00 do 24 lipca 2023 r. godziny 14:00

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Sposób składania ofert:
Wnioski należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji (SOD) udostępnionego przez NIW-CRSO.

Webinaria:
Webinaria nt. zasad udziału w konkursie oraz składania ofert odbędą się w dniach:

Dodatkowe informacje:
Pytania dotyczące konkursu oraz na temat Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030 można zadawać w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 885-221-530 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Źródło: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 24.07.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.07.2023
Zakończenie wydarzenia: 24.07.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Korpus Solidarności

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!