Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w 2022 roku.

W dniach od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. można składać:

  1. Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz
  2. Wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie.

W tegorocznym naborze wniosków, rozszerzony został zakres poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”, o możliwość ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie.

Wsparcie na zadrzewienie jest przyznawane rolnikowi do gruntów:

  • wykazanych w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne jako grunty rolne;
  • stanowiących grunty orne;
  • tworzących jeden kompleks, stanowiący zwartą powierzchnię powiązaną gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;
  • stanowiących własność tego rolnika albo własność jego małżonka;
  • na których nie stwierdzono usunięcia drzew lub krzewów, które występowały na tym gruncie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykonanie tego zadrzewienia.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.08.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.06.2022
Zakończenie wydarzenia: 01.08.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: ARiMR

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!