Konkurs na MINIgranty #KlimatNaZmiany

Wsparcie finansowe dla pozarządowych organizacji młodzieżowych i/lub działających na rzecz młodzieży w Polsce, w ramach kampanii #KlimatNaZmiany

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jako partner ogólnoeuropejskiej kampanii #KlimatNaZmiany („End Climate Change, Start Climate for change #ClimateOfChange – A Pan-European campaign to build a better future for climate-induced migrants, the human face of climate change” nr CSO-LA/2019/410-153), współfinansowanej przez Unię Europejską oraz dodatkowo w Polsce przez NIW-PROO, zaprasza organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży w Polsce do udziału w konkursie na wsparcie finansowe w wysokości do 5000 euro (22 500 zł).

Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2022 roku.

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie przyzna co najmniej 5 minigrantów, 5 organizacjom młodzieżowym i/lub działającym z młodzieżą na realizację własnych projektów, wspierających cele i postulaty kampanii  #KlimatNaZmiany i skierowanych do osób młodych (16-35 lat).

W ramach kampanii #KlimatNaZmiany dążymy do zwiększenia wiedzy na temat zmian klimatycznych i ich ekologiczno-społecznych skutków, odpowiedzialności krajów UE i obecnego modelu gospodarczego za stan klimatu, wpływu naszego konsumpcyjnego stylu życia na klimat oraz możliwych rozwiązań.

Działamy również na rzecz zwiększenia zaangażowania młodych osób w kampanię i w procesy decyzyjne dotyczących klimatycznej przyszłości na poziomie społeczności lokalnej, krajowej, europejskiej i globalnej.
Szczegółowe postulaty w formie petycji skierowanej do Komisji Europejskiej można znaleźć na stronie ekonsument.pl/KlimatNaZmiany.
Wszystkie informacje na temat konkursu, w tym cel wsparcia finansowego, wymagania formalne i kryteria oceny projektów, propozycje formatów działań, dodatkowe materiały, harmonogram i warunki umowy, można znaleźć w Zaproszeniu do składania wniosków.

Zaproszenie do składania wniosków wraz z niezbędnymi informacjami

Aneks 1: Opis projektu (wniosek)

Aneks 2: Budżet (załącznik do wniosku)

Aneks 3: Wzór oświadczenia strony trzeciej (załącznik do wniosku)

 

Więcej o projekcie:

Kampania #KlimatNaZmiany (ang. #ClimateOfChange) jest prowadzona przez organizacje z 13 krajów europejskich. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest jej polskim partnerem. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na wpływ obecnego modelu gospodarczego i naszego stylu życia na zmiany klimatu, a w rezultacie na migracje klimatyczne i mobilizacja do zmian. Prowadzimy akcje edukacyjne, kampanijne, rzecznicze, wydajemy raporty i poradniki dla konsumentów, organizujemy wydarzenia publiczne i artystyczne, międzynarodowy konkurs debat w szkołach i uniwersytetach, działamy w mediach społecznościowych i tradycyjnych, relacjonujemy problemy krajów i społeczeństw już dotkniętych zmianami klimatu. #KlimatNaZmiany nagłaśnia problemy, proponuje rozwiązania, angażuje młodzież.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.02.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 24.01.2022
Zakończenie wydarzenia: 20.02.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!