Wsparcie dla organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

Od 1 do 30 czerwca organizacje pożytku publicznego redystrybuujące żywność będą się mogły ubiegać w ARiMR o pomoc finansową. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Z oferty dofinansowania będą mogły skorzystać organizacje non-profit zajmujące się nieodpłatnym przechowywaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem i redystrybucją żywności lub wydawaniem bezpłatnych posiłków przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku. Ubiegający się o to wsparcie powinni być wpisani do ewidencji producentów i prowadzić działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć m.in. na zakup nowych środków transportu i sprzętów (wraz z instalacją), które posłużą do wykonywania pracy, a także na wykonanie lub remont potrzebnych do prowadzenia działalności budynków, budowli i obiektów infrastruktury towarzyszącej.

Wnioski od 1 do 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można będzie złożyć w formie papierowej (w placówce ARiMR – osobiście lub pełnomocnika, rejestrowaną przesyłką pocztową) lub elektronicznej (za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP).

Więcej informacji – otwórz

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.06.2023
Zakończenie wydarzenia: 30.06.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: ARiMR

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!