Wiosna w Tajemniczym Ogrodzie

W maju robi się wreszcie ciepło i zielono! To dobry moment, by wyjść do parku czy ogrodu. Klub Gaja zaprasza uczniów z bielskich szkół i mieszkańców na wydarzenia edukacyjne w Tajemniczym Ogrodzie, które odbędą się 13 (piątek) i 23 (poniedziałek) maja w godz. 9.30-14.00. Ogród, który powstaje na nieużytku cmentarza żydowskiego to wspólna inicjatywa Klubu Gaja, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej i Miasta Bielska-Białej.

W Tajemniczym Ogrodzie, który powstaje przy zaangażowaniu wielu ludzi i instytucji, edukatorzy Klubu Gaja prowadzić będą aktywną edukację ekologiczną połączoną z poznawaniem przyrody i historii miejsca z pracami w ogrodzie. W programie wydarzeń planowany jest m.in. spacer dendrologiczny, sprzątanie ogrodu i usuwanie rdestowca ostrokończystego – gatunku inwazyjnego, groźnego dla rodzimej przyrody, zajęcia o pszczołach dzikich i miodnych, warsztaty budowy budek lęgowych dla ptaków, które zostaną zamontowane w ogrodzie oraz wspólne sadzenie krzewów.

Zbigniew Wilczek, biolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, komentuje – Tajemniczy Ogród jest oazą zieleni w centrum Bielska-Białej. Stanowi on ostoję licznych gatunków ptaków, których liczba uzależniona jest od dostępu do pokarmu i miejsc gniazdowania. W trosce o awifaunę wskazane jest dosadzenie krzewów stanowiących bazę pokarmową dla ptaków, takich jak: jarzębina, dziki bez czarny czy głóg. Krzewy te przyczynią się także do zwiększenia bogactwa zapylających je owadów oraz będą cieszyć swoim pięknem i zapachem osoby odwiedzające to niezwykłe w naszym mieście miejsce”.

Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja, podkreśla – Miasta zmieniają swoje podejście do przyrody. Powoli dociera do nas wszystkich, że jesteśmy od niej zależni. To właśnie jest podstawą działań społecznych i współpracy dla dobra nas wszystkich. Zrozumienie powiązań i współzależności pomiędzy ludźmi i światem przyrody. W naszej pracy budujemy kapitał społeczny wokół wartości jaką jest środowisko naturalne. Dobrze, że mamy rozumiejących to partnerów z bardzo różnorodnych środowisk”.

Tajemniczy Ogród powstaje w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” i realizowany jest we współpracy z Miastem Bielsko-Biała, Gminą Wyznaniową Żydowską i Galerią Bielską BWA.

Projekt „Święto Drzewa – ogrody dla klimatu” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.05.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.05.2022
Zakończenie wydarzenia: 23.05.2022
Miejsce wydarzenia: Bielsko-Biała
Organizator: Klub Gaja

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!