Doświadczenia dotychczasowych pięciu edycji programu utwierdziły nas w przekonaniu, że każde dziecko, bez względu na miejsce urodzenia, powinno mieć równe szanse edukacyjne. W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, a w ich odkryciu szczególną rolę mogą odegrać mądrzy, uważni i inspirujący nauczyciele.

Dlatego już po raz szósty rozpoczynamy rekrutację do programu Edukacja Inspiracja, w którym przyznajemy nauczycielom i nauczycielkom szkół podstawowych granty na realizację autorskich projektów edukacyjnych. W programie chcemy docenić oraz wzmocnić Wasz rozwój zawodowy i umożliwić realizację pomysłów, których dotychczas nie udało się wdrożyć. Wierzymy, że to Wy najlepiej znacie swoich uczniów oraz swoje uczennice i ich potrzeby, dlatego pozostawiamy Wam swobodę w wyborze tematu projektu i przestrzeń na realizację własnej wizji. Zależy nam na tym, by proponowane działania na każdym etapie angażowały dzieci i młodzież, odkrywały i rozwijały ich potencjał oraz zainteresowania.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych z miejscowości do 30 tys. mieszkańców, pracujących z uczniami i uczennicami klas 4-8. W tegorocznej edycji programu kwota grantu na działania wzrosła i wynosi do 4 500 zł.

Rekrutacja przebiega dwuetapowo. I etap potrwa od 22 sierpnia do momentu wpłynięcia pierwszych 300 zgłoszeń, jednak nie dłużej niż do 18 września 2022 roku. Aby zgłosić swój pomysł na projekt edukacyjny, należy wypełnić krótki formularz internetowy do I etapu rekrutacji.

 

Zgłoszenia swojego pomysłu na projekt edukacyjny dokonuje nauczyciel lub nauczycielka, który(-a) w przypadku otrzymania finansowania będzie odpowiedzialny(-a) za jego realizację. W formularzu do I etapu opisuje w kilku krótkich pytaniach pomysł na projekt, swoje doświadczenia w pracy tą metodą itp. W I etapie rekrutacji zależy nam na poznaniu wstępnej koncepcji projektu. Nie chcemy jeszcze poznawać w pełni zaplanowanych działań – będą one opisywane dopiero w II etapie rekrutacji.

Zgłoszenia z I etapu rekrutacji, które spełnią wymogi formalne i kryteria merytoryczne, zostaną ocenione przez przedstawicieli Fundacji EFC i Fundacji Szkoła z Klasą. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostanie 80, które przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Wyniki pierwszego etapu zostaną ogłoszone nie później niż 21 września.

Więcej informacji o obu etapach rekrutacji, zasadach przyznawania finansowania, kryteriach oceny zgłoszeń oraz Regulamin programu znajdziecie na jego stronie. Dostępny jest tam również wykaz pytań z formularza zgłoszeniowego, który pomoże Wam przygotować się do wypełnienia wniosku.

Edukacja Inspiracja to program prowadzony przez Edukacyjną Fundację im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Szkoła z Klasą.

Źródło: https://www.szkolazklasa.org.pl