Webinarium dla nauczycieli „Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole – jak wspierać, uczyć, oceniać”

Fundacja Polskie Forum Migracyjne zaprasza nauczycielki i nauczycieli do udziału w bezpłatnym webinarium. Data: 17/03/2022, godz. 17.00-20.00.

Cel webinarium: poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarze pracy z uczniami obcojęzycznymi.

 

Cele szczegółowe – po szkoleniu uczestnik potrafi:

  • zdiagnozować umiejętności językowe i wiedzę ucznia obcojęzycznego rozpoczynającego naukę w polskiej szkole,
  • określić wymagania przedmiotowe dla ucznia obcojęzycznego w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego,
  • stosować język instrukcji w pracy z uczniem cudzoziemskim,
  • dostosować rodzaj zadań do stopnia znajomości języka polskiego przez ucznia cudzoziemskiego,
  • tworzyć materiały dla ucznia cudzoziemskiego.

 

Treści :

Ø  Uwarunkowania prawne dotyczące edukacji cudzoziemców w polskiej szkole.

Ø  Zadania nauczycieli uczących w międzykulturowej klasie.

Ø  Formułowanie wymagań przedmiotowych dla ucznia cudzoziemca w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego.

Ø  Zasady tworzenia materiałów dydaktycznych dla ucznia cudzoziemca na lekcje przedmiotowe.

 

Metody pracy:

  • wykład z prezentacją
  • dyskusja kierowana
  • metoda praktyczna (ćwiczenia)

 

Rejestracja: 

na platformie webinarowej clickmeeting

Data: 17/03/2022, godz. 17.00-20.00

 

O prowadzącej webinarium:

Ewa Pawlic-Rafałowska – nauczyciel konsultant w Mazowieckim Samorządowym Centrum doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych na Wydziale Polonistyki – Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego – Dydaktyka języka polskiego jako obcego. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych Glottodydaktyka w Instytucie Badań Literackich PAN.
Uczestniczyła w realizacji wielu projektów edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Współorganizatorka międzynarodowych konferencji poświęconych edukacji uczniów z doświadczeniem migracji.
Koordynator zespołu autorów (i współautor) publikacji „Ku wielokulturowej szkole w Polsce –Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu edukacyjnego”. Redaktor merytoryczny i współautor publikacji: „Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi” oraz „Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa – Berlin. Przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli”.

Webinarium odbywa się w ramach projektu „Języki – klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół – edycja 2021/22”, który jest współfinansowany przez m. st. Warszawa.

Źródło: https://forummigracyjne.org/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 17.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 17.03.2022
Miejsce wydarzenia: On-line
Organizator: Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!