Wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – wsparcie dla gmin

Nabór wniosków w ramach inwestycji A1.3.1 na działania w zakresie wdrożenia reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie poprzez przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy, gminnego programu rewitalizacji oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór ciągły dla gmin – II kw. 2024 r. – II kw. 2026 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu CST2021 w aplikacji WOD2021.

 

Na co i kto może składać wnioski?

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się urzędy gmin.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Inwestycja zakłada współfinansowanie: przyjęcia przez min. 80 % gmin planów ogólnych, gminnych programów rewitalizacji, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie MRiT.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Obliczany za pomocą algorytmu lub stawki jednostkowej, wyliczana indywidualnie dla każdej gminy.

 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

871 290 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie MRiT.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie MRiT.

 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Dokumentacja konkursowa dostępna na stronie MRiT.

 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Określone w Regulaminie ws. wyboru przedsięwzięć.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naborów znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub po numerem telefonu (22) 323 42 40, e-mail: gminyKPO@mrit.gov.pl.

 

Linki

 

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 21.05.2024
Zakończenie wydarzenia: 30.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!