Warsztaty z klimatem dla dzieci z terenów wiejskich

Projekt Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Warsztaty z klimatem to 5-dniowe warsztaty ekologiczne dla dzieci w wieku 6-10, których celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu bioróżnorodności, rolnictwa ekologicznego oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich.

W czasie warsztatów, poprzez gry, zabawy oraz proste doświadczenia dzieci poznają mechanizmy zachodzące w przyrodzie, nauczą się czym jest woda, z czego składa się gleba, jakie zwierzęta dzikie są pożyteczne na obszarach wiejskich, jak chronić powietrze, skąd rośliny czerpią wodę oraz jak i po co segregować śmieci. A wszystko po to, żeby już o najmłodszych lat uczyć jak dbać o przyrodę i ją chronić.

 

Kto może zorganizować warsztaty?

Warsztaty mogą prowadzić gminy, organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe z terenów wiejskich (leżące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców) z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Podmiot prowadzący warsztaty wyznacza osobę, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci, posiadającą doświadczenie pracy z dziećmi lub/i podstawową wiedzą przyrodniczą.

 

Termin realizacji

Warsztaty powinny odbyć się w sierpniu 2022 roku i trwać 5 dni.

 

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji warsztatów może być szkoła, świetlica wiejska, gminny ośrodek kultury lub inna sala na terenie gminy/miejscowości.

 

Uczestnicy

Jedna grupa warsztatowa powinna liczyć 15 dzieci w wieku 6-10 lat z klas I – III szkół podstawowych.

Warsztaty mogą prowadzić gminy, organizacje pozarządowe oraz szkoły podstawowe z terenów wiejskich (leżące na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich do 20 tys. mieszkańców) z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego: po 3 grupy z każdego województwa. Podmiot prowadzący warsztaty wyznacza osobę, która przeprowadzi zajęcia dla dzieci, posiadającą doświadczenie pracy z dziećmi lub/i podstawową wiedzą przyrodniczą.

 

REKRUTACJA

Podmioty, które chcą przeprowadzić warsztaty w swojej gminie/miejscowości swój udział zgłaszają za pomocą formularza zgłoszeniowego – POBIERZ FORMULARZ, który należy przesłać skanem na adres a.lidzka@efrwp.com.pl lub k.trudnowska@efrwp.com.pl, a oryginał pocztą na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
ul. Miedziana 3a
00-814 Warszawa
z dopiskiem „Warsztaty z klimatem”

REKRUTACJA trwa od 11 do 22 lipca 2022 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Źródło: https://efrwp.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.07.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 22.07.2022
Miejsce wydarzenia: Gminy do 20 tys. mieszkańców) z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego
Organizator: EFRWP

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!