Tworzenie grup producentów i organizacji producentów PROW 2014-2020

Nabór wniosków od 20 października do 30 listopada 2021 r.

O pomoc finansową w ramach działania 9 „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

a) uznana od dnia 01 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),

b) w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,

c) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy
(bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 417);

2) organizacja producentów:

a) uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia:

  • 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 255) albo
  • 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),

b) która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego…

Procedura przyznania pomocy

Uzyskanie uznania w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1. w pierwszej kolejności grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jako podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną, wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców;

2. kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych/ organizację producentów, do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu (do wniosku o uznanie grupa producentów rolnych/ organizacja producentów zobowiązana jest dołączyć plan biznesowy;

Materiały

Informacje dotyczące uzyskania za grupę producentów rolnych
Informacje dotyczące uzyskania uznania za organizację producentów

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: https://www.gov.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.11.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.10.2021
Zakończenie wydarzenia: 30.11.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: ARiMR

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!