Trwa rekrutacja do programu Future Leaders Exchange (FLEX)

Finansowany przez Departament Stanu USA, Future Leaders Exchange (FLEX) Program promuje wspólne zrozumienie pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych i 22 krajów Europy, Eurazji i Azji Środkowej.

Po wnikliwym procesie selekcji, uczniowie szkół średnich z 22 państw spędzają rok wymiany uczęszczając do amerykańskiej szkoły średniej i mieszkając z rodzinami goszczącymi, będącymi wolontariuszami.

Każdy finalista Programu FLEX mieszka z rodziną goszczącą dobrowolnie przyjmującą ucznia przez cały rok szkolny, aby lepiej poznać amerykańskie wartości, uczęszczać do szkoły średniej w USA i przybliżyć Amerykanom wiedzę o swoim ojczystym kraju. Uczestnicy wracają do domu zmotywowani i zainspirowani, żeby dzielić się swoimi nowymi doświadczeniami i pozytywnie wpływać na swój kraj i społeczność.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

  • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski

  • Miesięczne stypendium w wysokości $200 na pokrycie wydatków osobistych

  • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku

  • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej Szkolenie przedwyjazdowe

  • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA

  • Dodatkowe $300 na pokrycie niespodziewanych wydatków związanych ze szkołą itd.

  • Udział w szkoleniu przedwyjazdowym (pre-departure orientation)

  • Ubezpieczenie medyczne

Kryteria rekrutacyjne na rok 2023/2024

Rekrutacja na wyjazdy na FLEX Program w roku szkolnym 2023/2024 trwa do 13 października 2022.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria.

Obywatelstwo

Osoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX.

Wiek

Osoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2005 a 15 lipca 2008 roku (osoby z niepełnoprawnościami: 15 lutego 2005 a 15 lipca 2008).

Szkoła

Osoba aplikująca powinna być uczniem 1, 2 lub 3 klasy liceum/technikum.

Znajomość j. angielskiego

Osoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.

Wyniki w nauce

Osoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.

Wiza

Osoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

 

FLEX Program broszura PL

FLEX Program broszura ENG

Informacja dla obywateli Ukrainy

Informacja dla osób z niepełnosprawnosprawnościami

 

Źródło: https://poland.americancouncils.org/flex-polish

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 06.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 13.10.2022
Miejsce wydarzenia: USA
Organizator: Fundacja American Councils for International Education

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!