Start Programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”

W dniu 17.06.2024 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Moja Elektrownia Wiatrowa” realizowanego ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego.

Program skierowany jest do odbiorców indywidualnych i ma na celu udzielenie dofinansowania do zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowych wraz z ewentualnymi magazynami energii. Program będzie stanowił uzupełnienie względem programów finansujących instalacje fotowoltaiczne i możliwy będzie do wykorzystania w obszarach, gdzie występują korzystne uwarunkowania, a budowa instalacji fotowoltaicznych mocno ograniczona, bądź niemożliwa. Zastosowanie mikroturbiny wiatrowej i magazynu energii elektrycznej pozwoli na efektywne wykorzystywanie wytworzonej energii na potrzeby własne.

Program będzie stanowił bodziec do rozwoju rynku i poszerzenia oferty w zakresie mikroelektrowni wiatrowych dla osób fizycznych. Chcielibyśmy, aby przedmiotowe wsparcie przyczyniło się do dalszego wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz pozwoliło na wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej – poprzez jej magazynowanie.

Pierwszy nabór wniosków w formie dotacji prowadzony jest w trybie ciągłym do dnia 16.06.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji, wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Kontakt w sprawie naboru wniosków:

Informacji o programie Moja Elektrownia Wiatrowa udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Można skontaktować się z nami również poprzez adres e-mail:

mojaelektrowniawiatrowa@nfosigw.gov.pl

****

W dniu 15.05.2024 r. odbyło się spotkanie z Doradcami Energetycznymi NFOŚiGW, którego tematem była „Moja Elektrownia Wiatrowa – nowy program NFOŚiGW”.

Spotkanie poprowadzili Doradcy Energetyczni NFOŚiGW oraz Eliza Ciastek-Sulima – Koordynatorka programu „Moja Elektrownia Wiatrowa”. Podczas webinarium zostały przybliżone założenia i wymogi programu, został omówiony sposób składania wniosku i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku oraz udzielono odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.

Nagranie można odsłuchać tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=0LpzxDIpDJI

Źródło: https://mojaelektrowniawiatrowa.gov.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.06.2025
Rozpoczęcie wydarzenia: 17.06.2024
Zakończenie wydarzenia: 16.06.2025
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: NFOŚiGW

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!