Sport na Start! Program Fundacji BGK

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

O programie

Sport na Start to program Fundacji BGK, który ma na celu kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacji rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy, aby dzieci w mniejszych miejscowościach mogły mieć możliwość trenowania dyscyplin, które ze względu na odległość od większych miast lub też ze względu na  brak potrzebnego sprzętu nie są dostępne w ich lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

  • Szkoły podstawowe,
  • Fundacje i stowarzyszenia,
  • Kluby sportowe,
  • Domy kultury,
  • Jednostki samorządu terytorialnego (Np: gmina)

 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie?

  • przygotowanie oraz prowadzenie treningów, organizacji turniejów sportowych, sprzętu sportowego (np. piłki, rękawice), nagród rzeczowych (np. pucharów);
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji Projektu;
  • wynajem sali, obiektu sportowego;
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 złotych brutto (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100).

W programie wygra maksymalnie 60 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane na kwotę do 20 000,00 zł.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.05.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 04.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 15.06.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja BGK

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!