„Sięgamy po sukces” – dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Rodzaj zadania i kierunki pomocy

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.pfron.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.12.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 08.11.2021
Zakończenie wydarzenia: 07.12.2021
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!