Ruszyły lokalne konkursy grantowe w programie „Działaj Lokalnie”

Lokalne organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, działające w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, mogą ubiegać się o granty do 6 000 zł w konkursach grantowych organizowanych przez sieć 78 Ośrodków Działaj Lokalnie. W związku z wojną na Ukrainie w programie uruchomiono również specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Łączna pula na granty w 2022 roku wynosi 3.5 miliona złotych.

Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z siecią 78 Ośrodków Działaj Lokalnie, które swoim zasięgiem obejmują ponad 650 gmin w Polsce. Organizacje te co roku między marcem a czerwcem ogłaszają lokalne konkursy grantowe. W konkursach dofinansowanie otrzymują projekty, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu, są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, promują lokalne tradycje, historię czy atrakcje turystyczne, wprowadzają nowoczesne rozwiązania w życie społeczności, pomagają rozwijać kompetencje mieszkańców i zwiększyć ich szanse na edukację i rozwój, odmieniają lokalne otoczenie i uatrakcyjniają gminę.

 

Jak zrealizować projekt w Działaj Lokalnie 2022?

Należy znaleźć Ośrodek Działaj Lokalnie w regionie i dowiedzieć się, czy obejmuje zasięgiem gminę, w której chce działać dana organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna. Następny krok to sprawdzanie, kiedy ruszy nabór wniosków. Ośrodki Działaj Lokalnie organizują spotkania przybliżające ideę i zasady programu. Potem pozostaje złożenie wniosku na dofinansowanie projektu służącego dobru wspólnemu lokalnej społeczności.

Projekty mogą dotyczyć takich tematów, jak m.in.: pomoc społeczna, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ochrona zdrowia, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Może to też być ochrona dziedzictwa przyrodniczego, porządek i bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność charytatywna oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomoc uchodźcom.

W 2022 roku uruchomiona została także ścieżka specjalna – „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą” – oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych dotacje będą mogły być również przeznaczone na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Wnioski można składać wyłącznie on-line pod adresem www.system.dzialajlokalnie.pl

Tegoroczna pula na granty to ponad 3.5 miliona złotych, w tym środki pochodzące od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz wkłady własne Ośrodków Działaj Lokalnie.

Źródło: http://dzialajlokalnie.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.07.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.03.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.07.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!