Ruszyła 2. tura konkursu interwencyjnego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Druga tura naboru ciągłego na projekty interwencyjne będzie trwała od 22 listopada 2022 roku do 22 maja 2023 roku (do 12:00), chyba że środki przeznaczone na konkurs zostaną wcześniej wyczerpane. Kwota przeznaczona na granty w tej turze konkursu to 303 988,58 EUR.

Czym są projekty interwencyjne?

W ramach konkursu na projekty interwencyjne finansowane są działania, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. 

Projekty te muszą również wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu:

 1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),

 2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,

 3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Ogólne warunki konkursu

Kwota przeznaczona na granty w konkursie interwencyjnym wynosi łącznie 596 581,97 EUR, z czego w 1. turze przyznano granty na łączną kwotę 292 593,39 EUR, a na 2. turę przypada kwota 303 988,58 EUR.

Pula środków w konkursie na projekty interwencyjne jest ogólnopolska i nie obejmuje podziału na regiony. Program wspiera działania prowadzone przez organizacje z całej Polski, z wyłączeniem działań prowadzonych na terenie m.st. Warszawy

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,

 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,

 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,

 • wkład własny: nieobowiązkowy,

 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

 

Tryb przyznawania grantów

Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym w okresie trwania naboru, a decyzje o przyznaniu grantów interwencyjnych będą podejmowane co miesiąc.

Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów:

 • 1. termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantów: do 17.02.2023);

 • 2. termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023  (decyzja o przyznaniu grantów: do 17.03.2023);

 • 3. termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantów: do do 18.04.2023);

 • 4. termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantów: do 19.05.2023);

 • 5. termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantów: do 16.06.2023);

 • 6. termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantów: do 14.07.2023).

Webinarium informacyjne

28 listopada (poniedziałek) w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się webinarium informacyjne o konkursie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/webinarium-informacyjne-konkurs-interwencyjny-2-tura/.

***

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.05.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.11.2022
Zakończenie wydarzenia: 22.05.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRDL, FED, FRSI

Dane kontaktowe ↓

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!