Ruszył XI Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów DOZ Fundacji Dbam o Zdrowie.

Do współpracy zaproszone są organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

Corocznie od jedenastu lat dzięki projektowi Razem Możemy Więcej i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach wspólnie przekazano potrzebującym ponad 20 mln zł na zakup leków i wyrobów medycznych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym. Wspólnie staramy się zmienić świat na lepszy.

Dzięki projektowi Razem Możemy Więcej Fundacja z sukcesem propaguje ideę otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

Pula środków przeznaczona na realizację XI edycji wynosi 1 milion złotych.
Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.
Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2023 r., godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Źródło: https://dozfundacja.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 15.12.2022
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: DOZ Fundacja Dbam o Zdrowie

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!