Ruszył nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa”

Program adresowany jest do organizacji pozarządowych. Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jago wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach Programu wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele Programu poprzez niżej wymienione działania:

  1. działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego (materialnego i niematerialnego), prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości;
  2. działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości;
  3. działania edukacyjne oraz popularyzujące lokalne dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa oraz wzmacniania społecznej woli zachowania dziedzictwa i korzystania z jego wartości;
  4. działania edukacyjne mające na celu zwiększenie poziomu wiedzy na temat procedury zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa poszukiwania zabytków i promocji dobrych praktyk w zakresie poszukiwania zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
  5. prace porządkowe i zabezpieczające przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczenia, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku.

Aplikowanie odbywa się za pomocą platformy informatycznej Witkac – www.witkac.pl

Nabór wniosków do programu trwa do 13 maja 2022 r. do godz. 15.00.

UWAGA! Na etapie naboru nie jest wymagane podpisane papierowe potwierdzenie złożenia wniosku.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o dofinansowanie zawartymi w Regulaminie Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2022.

Wskazówki do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączonej Instrukcji wypełniania wniosku WDD 2022.

Do pobrania:
Regulamin Programu Wspólnie dla dziedzictwa 2022
Instrukcja wypełniania wniosku WDD 2022

 

Szczegółowych informacji udziela w godz. 12.00-16.00 (pn – pt):
Renata Olech – koordynator programu
(022) 826 02 39 wew. 112
(+48) 506 364 492
rolech@nid.pl

Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13.05.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 13.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 13.05.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
Cała Polska
14.05.2024
- 30.09.2024
Cała Polska
16.05.2024
- 23.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!