Rusza nabór wniosków w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych

Program ma na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.

 

Nabór wniosków

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” dostępnym w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit do 12 grudnia 2022 r.

Ewentualne pytania w zakresie „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.12.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 09.11.2022
Zakończenie wydarzenia: 12.12.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!