Rozwój dialogu obywatelskiego, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.6 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego ogłasza konkurs, którego przedmiotem jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog).

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

10.2023

Miejsce składania wniosków

Aby aplikować o uzyskanie dofinansowania, należy złożyć wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem internetowego Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+)

Sposób składania wniosków

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS+)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Uprawnioną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (a następnie Beneficjentem projektu) może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wykluczeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest wybór wniosków do dofinansowania w zakresie rozwoju dialogu obywatelskiego poprzez zwiększenie udziału NGO w procesie stanowienia prawa oraz współkreowaniu, monitorowaniu i ewaluacji polityk publicznych w obszarach ich działalności z wykorzystaniem gamy narzędzi partycypacji społecznej oraz wzmocnienie ich potencjału do działań rzeczniczych i strażniczych (typu watchdog).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

szczegóły kryteriów opisano w załącznikach

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi 97% wartości projektu. Wymagany jest wkład własny – minimum 3% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja 20 mln zł

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.08.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 17.07.2023
Zakończenie wydarzenia: 04.08.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!