Rekrutacja do projektu edukacji historycznej dla młodzieży z popegeerowskich wsi

Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” zaprasza młodzież z miejscowości, w których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne do udziału w cyklu edukacyjnym w ramach projektu „Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi”.

Projekt edukacji historycznej kierujemy do młodzieży ze szkół średnich oraz klas 6-8 szkół podstawowych. Mogą w nim uczestniczyć zarówno grupy szkolne (np. klasy, koła zainteresowań), jak i pozaszkolne (np. grupy młodzieży uczęszczającej do lokalnej świetlicy czy biblioteki, grupy harcerskie). Do zgłoszeń zapraszamy:

  • szkoły podstawowe i ponadpodstawowe;
  • biblioteki, domy kultury, świetlice wiejskie i inne placówki prowadzące zajęcia dla młodzieży;
  • zorganizowane grupy młodzieżowe.

 

Głównym celem projektu jest zainteresowanie młodzieży historią (w tym historią społeczną) najbliższej okolicy, z naciskiem na okres funkcjonowania Państwowych Gospodarstw Rolnych. Chcemy przeciwdziałać krzywdzącemu stereotypowi popegeerowskiej wsi. Projekt etnograficzny poświęcony historii lokalnego PGR-u ma wzmocnić wśród młodzieży świadomości, że to, co lokalne, jest wartościowe i ciekawe, budować poczucie więzi z miejscem zamieszkania, a także zachęcić do działania na rzecz najbliższej okolicy.

Przy pomocy wykwalifikowanych edukatorek mających wykształcenie etnologiczne młodzież pozna narzędzia pozwalające na badanie lokalnej historii oraz na jej popularyzację w ciekawej, nowoczesnej formie. Uczestnicy sami będą zbierali materiały (fotografie, relacje, przedmioty) dotyczące lokalnego PGR-u i pamięci o nim, które następnie opracują i zaprezentują w formie mapy etnograficznej. Projekt edukacji historycznej zakończy się wydarzeniem finałowym, na które zaproszona zostanie lokalna społeczność.

Projekt edukacji historycznej będzie składał się z 30 godzin lekcyjnych pracy z edukatorkami oraz ew. gośćmi, a także z pracy własnej uczestników. Zrealizowany zostanie do końca listopada 2023 roku.

Ramowy harmonogram projektu:

  • Zajęcia z edukatorkami: zapoznanie z etnograficznymi metodami pracy w kontekście lokalnym, nauka pracy z materiałem źródłowym, wstęp do tematu PGR-ów
  • Badania terenowe uczestników, zbiór materiałów (działanie realizowane w ramach pracy własnej przy wsparciu edukatorek)
  • Opracowywanie materiałów i koncepcji mapy etnograficznej, współpraca z graficzką
  • Lokalny finał

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Może w nim wziąć udział jedna klasa szkolna lub grupa młodzieży licząca do 20 osób. Grupę bądź klasę zgłasza opiekun/ka, np. nauczyciel/ka, bibliotekarz/ka, pracownik/czka domu kultury, instruktor/ka, drużynowy/a, animator/ka. Ta osoba będzie odpowiedzialna za realizację projektu ze strony grupy. Do obowiązków opiekuna/ki grupy należy: ustalenie planu działań i kontakt z koordynatorkami projektu ze storny Stowarzyszenia, zorganizowanie i obecność na spotkaniach etnografek z grupą młodzieżową (min. dwa spotkania w czasie projektu + finał), dostarczanie w umówionym wcześniej terminie materiałów zebranych przez grupę (zdjęcia, wywiady, cytaty, nagrania itp.).

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem zamieszczonego poniżej formularza do dnia 1 października 2023.

Do udziału w projekcie wybrana zostanie jedna grupa młodzieży wraz z opiekunem/ką.

Głównym kryterium wyboru będzie deklaracja opiekuna/ki grupy młodzieżowej.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: j.szymanska@etnograficzna.pl

Projekt „Nasze miejsce. Historie z popegeerowskich wsi” realizowany jest przez Stowarzyszenie “Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Dofinansowanie 50 000 zł, całkowita wartość projektu 62 680 zł

flaga i godło Polski
logo z białym orłem, biało-czerwony poziomy pas i czarny napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
złota korona przypominająca literę M, szare H z husarskimi skrzydłami, P z polską flagą i szary napis Muzeum Historii Polski
czerwone prostokąty ułożone w niepełny obwód kwadratu i czarny napis Patriotyzm Jutra

Źródło: Informacja nadesłana przez organizatora.

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.10.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 21.09.2023
Zakończenie wydarzenia: 30.11.2023
Miejsce wydarzenia: Młodzież z miejscowości, w których działały PGR-y
Organizator: Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!