Rekrutacja do programu Youngster na rok szkolny 2024/25

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłasza rekrutację do XVIII edycji Programu Youngster, która będzie realizowana w roku szkolnym 2024/25. Rekrutacja szkół będzie prowadzona do 22 lipca br.

Youngster to program wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich poprzez naukę języka angielskiego, realizowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 2006 roku. Dodatkowe zajęcia językowe, które są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, są skierowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych.

To, co wyróżnia program Youngster to brak testów, klasówek, prac domowych oraz jakichkolwiek ocen, a także zajęcia w małych, maksymalnie 15-to osobowych grupach, dostosowanych poziomem do umiejętności językowych uczniów, co znacząco ułatwia wzajemną komunikację i przyswajanie wiedzy. Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny – łącznie jest to 90 godzin na grupę, realizowanych w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez wskazanego przez organ prowadzący (gminę lub szkołę) nauczyciela języka angielskiego.

Formuła programu jest oparta na zasadzie „all carrot, no stick”, czyli nauce przez zabawę, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności. W ramach zajęć nauczyciele skupiają się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.

Zapraszamy do udziału w programie !!

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Źródło: https://efrwp.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22.07.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 09.07.2024
Zakończenie wydarzenia: 22.07.2024
Miejsce wydarzenia: Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
Organizator: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!