PURWM 2024: konkurs wniosków otwarty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Termin naboru upływa 29 lutego 2024 r.

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań: wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, a także przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zarówno w postrzeganiu wspólnej historii, jak i w relacjach współczesnych.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

Termin naboru upływa 29 lutego 2024 r. (godz. 23:59). Wyniki konkursu będą zaś znane w maju 2024 r.

 

Priorytety 2024

Corocznie określane są priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W 2024 r. są to:

  • odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
  • rozwój kompetencji młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości oraz wsparcie przedsiębiorczych inicjatyw młodzieży;
  • wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
  • wspieranie inicjatyw młodzieżowych mających na celu przezwyciężenie konsekwencji wojny Rosji przeciwko Ukrainie, pomoc młodym ludziom pokrzywdzonym w wyniku rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym poprzez wolontariat, oraz wykorzystanie najlepszych praktyk i doświadczeń w celu odbudowy Ukrainy;
  • wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i wzajemnego szacunku wśród młodzieży.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

Zachęcamy również do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych online poświęconych naborowi 2024.

Szczegółowe informacje

Źródło: https://www.frse.org.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.02.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.01.2024
Zakończenie wydarzenia: 01.05.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!