„ProLog” czyli sposób na lepsze wyniki edukacyjne. Trwa nabór do projektu dla szkół z terenów wiejskich w woj. lubelskim

Program wspierający rozwój zawodowych kompetencji pedagogów i umiejętności uczniów.

Szkoły podstawowe z terenów wiejskich województwa lubelskiego wciąż mają szansę na udział w  nowej edycji programu edukacyjnego „ProLog”. Jego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Prezentuje on nowatorskie podejście do kształcenia pomocne w osiągnięciu lepszych efektów edukacyjnych w krótszym czasie i przy mniejszym nakładzie pracy. Udział w „ProLogu” umożliwi pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w trakcie nauczania. Program skierowany jest do nauczycieli matematyki, informatyki i przyrody/ biologii/ geografii oraz uczniów IV-VI klas podstawowych. Rekrutacja do programu potrwa do 7 października br.

Po pilotażowej, wiosennej edycji projektu „ProLog”, realizowanej w województwie łódzkim, przyszedł czas na pełną edycję, tym razem przewidzianą dla szkół z województwa lubelskiego.

„ProLog” to  projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego celem jest wspieranie i rozwijanie kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli. Polega on na wprowadzeniu do nauczania przedmiotów ścisłych (matematyka, informatyka, przyroda/ biologia/ geografia) nowych metod dydaktycznych. Zakłada wykorzystywanie robotyki i programowania do przekazywania i utrwalania treści z podstawy programowej ww. przedmiotów, a także wprowadzenie do zajęć metody przechodniowości pozwalającej na osiągnięcie lepszych efektów edukacyjnych. Udział w nim umożliwi pedagogom pogłębienie wiedzy z zakresu wykorzystania robotyki myślenia komputacyjnego w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów ścisłych oraz przyrodniczych w klasach IV-VI.

W obecnych zmaganiach ProLogowych mogą wziąć udział szkoły podstawowe z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin miejskich do 20 tysięcy mieszkańców z całego województwa lubelskiego (szkoły publiczne i niepubliczne).

Projekt jest kilkuetapowy i obejmuje  warsztaty dla nauczycieliwyposażenie szkół biorących udział w projekcie w zestawy klocków Lego SPIKE wspierających naukę programowania, a w późniejszym etapie – samodzielne przeprowadzenie zajęć przez nauczycieli, którzy otrzymają wsparcie m.in. w postaci spotkań online i spotkań z trenerami w szkołach.

Dla zwiększenia efektów edukacyjnych uruchomiony zostanie program grywalizacji, w ramach którego dla szkół uczestniczących w projekcie cyklicznie organizowane będą wyzwania ProLogowe. Szkoła, która po całym cyklu wyzwań zdobędzie najwyższą liczbę punktów, otrzyma nagrodę główną w postaci specjalnych zajęć z  programowania.

– Po entuzjastycznym przyjęciu pilotażowej edycji „ProLogu” przez nauczycieli i uczniów z województwa łódzkiego, postanowiliśmy kontynuować nasz projekt w innych szkołach, tym razem koncentrując się na województwie lubelskim. Dlatego zapraszamy szkoły z tego regionu do zgłaszania się do udziału w „ProLogu” – zachęca Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. –Uczestnicząc w projekcie, nauczyciele mają okazję podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystania robotyki i myślenia komputacyjnego w ramach realizacji działań z podstawy programowej w klasach 4-6. W przypadku uczniów zajęcia ProLogowe pomagają im wyzwolić twórcze działanie i współodpowiedzialność, a także rozbudzić ich wewnętrzną kreatywność czy też pokonać nieśmiałość. „ProLog” to projekt, który udowadnia, że nauka przez zabawę z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych przynosi wymierne korzyści. Zajęcia w ramach programu sprawiają, że edukacja dla młodych ludzi jest atrakcyjniejsza, dostępniejsza, bardziej urozmaicona i ciekawsza– dodaje Krzysztof Podhajski.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są za pośrednictwem strony Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP). Rekrutacja do „ProLogu” prowadzona jest do 7 października br., natomiast projekt będzie realizowany od października 2022 do czerwca 2023. Więcej informacji o  projekcie dostępnych jest na stronie: https://www.efrwp.pl.

 

***

 

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „ProLog” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 07.10.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.09.2022
Zakończenie wydarzenia: 30.06.2023
Miejsce wydarzenia: Woj. lubelskie
Organizator: EFRWP

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Wybrane powiaty i miasta
13.05.2024
- 31.07.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!