Projekt „Szansa”: zaproszenie do składania zgłoszeń

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania formularzy zgłoszeniowych w drugiej rekrutacji na grantobiorców do projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest odpowiedzią na Zalecenie w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: Nowe możliwości dla dorosłych, przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu 19 grudnia 2016 r. Zakłada wsparcie edukacyjne osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Wsparcie powinno być realizowane 3-stopniowo poprzez: diagnozę umiejętności, indywidualne wsparcie edukacyjne, walidację nabytych umiejętności.

Przedmiotem rekrutacji jest wybór podmiotów, które wdrożą modele wsparcia osób dorosłych powyżej 18. roku życia, korzystających w Polsce z ochrony czasowej w związku z Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony w procesie podnoszenia umiejętności podstawowych.

Zgodnie z założeniami rekrutacji osoby dorosłe o niskich umiejętnościach podstawowych to te powyżej 18. roku życia, które bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe) oraz kompetencje społeczne odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 3. w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Model powinien zostać wdrożony według określonych wytycznych zamieszczonych w dokumentacji rekrutacyjnej.

Alokacja na finansowanie wdrażania modeli wynosi 13 000 000,00 PLN. Kwota może ulec zwiększeniu.

Poziom finansowania wdrażania modeli wynosi 100% uprawnionych wydatków.

Liczba grantów objętych finansowaniem jest uzależniona od liczby złożonych formularzy zgłoszeniowych oraz ich wartości.

Maksymalna kwota grantu wynosi 500 000 PLN.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJuwaga, link otwiera się w nowej karcie.

Źródło: https://www.frse.org.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.08.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 08.07.2022
Zakończenie wydarzenia: 16.08.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: FRSE

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024
Obszary do 20 tyś. mieszkańców
20.02.2024
- 25.04.2024
Cała Polska
08.04.2024
- 06.05.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!