Projekt „Mobilny Urzędnik”

„Mobilny Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach”. Realizatorem projektu jest Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.


Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjanych potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów dotrzeć nie mogą.

Cel

Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowwotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Celem projektu jest stworzenie modelu usługi „Mobilny Urzędnik”. Jest to nowe rozwiązanie polegające na świadczeniu usług w miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach.

W ramach projektu 40 urzędów gmin z całej Polski realizowało usługę „Mobilny Urzędnik” testując jej funkcjonalność. Na podstawie zebranych doświadczeń dopracowujemy model, który mogą Państwo zaadaptować w swoich urzędach!

Do wdrożenia usługi „Mobilny Urzędnik” zaproszone będzie 80 urzędów gmin z całej Polski!

Projekt „Mobilny urzędnik” – zgłoszenia do 10 listopada.

Dla uczestników projektu przygotowano:

  • cykl szkoleń dla pracowników urzędów gmin wdrażających model, z zakresu: procedur i narzędzi realizacji usług poza urzędem, standardów obsługi klientów o specjalnych potrzebach;
  • środki finansowe na dodatkowe wynagrodzenie dla koordynatorów usługi w urzędzie;
  • certyfikat udziału w szkoleniach;
  • materiały szkoleniowe;
  • pomoc doradczą zespołu projektowego;
  • możliwość konsultacji wybranych zagadnień z ekspertem;
  • kontakty z urzędami gminy, które do swojej praktyki wdrożyły już usługę „Mobilny Urzędnik”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Źródło: https://fundacja-spoleczna.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.11.2021
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.11.2019
Zakończenie wydarzenia: 31.01.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Partycypacji Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!