Program wspierający współpracę pomiędzy Polską a Węgrami

Program współpracy pomiędzy Polską a Węgrami wspierający wymiany młodzieżowe, organizację wydarzeń, projektów. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia?

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie może być każdy podmiot prowadzący niezarobkową działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Węgier, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 29 ust. 1 Ustawy o Instytucie)

 

Regulamin udzielenia wsparcia w trybie konkursu

 

Wniosek powinien uwzględniać określone przez Program priorytety.

 

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2024 służących realizacji celów Instytutu w dziedzinie pogłębiania współpracy polsko-węgierskiej

1. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi oraz szkołami węgierskimi.

2. Gry edukacyjne i planszowe z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, Węgrzech – po
polsku, polsko-węgierskich relacji.

3. Organizacja wydarzeń sportowych mających na celu wzmocnienie współpracy polsko-
węgierskiej.

4. Wizyty studyjne dziennikarzy z Węgier w Polsce i z Polski na Węgrzech.

5. Organizacja wydarzeń mających na celu pogłębienie relacji pomiędzy polskimi i
węgierskimi jednostkami samorządowymi.

6. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i
konkurencyjności obu państw poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy
polskich i węgierskich firm oraz start-upów.

7. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z
zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie
konkurencyjności obu państw.

8. Projekty z zakresu nauk ścisłych.

9. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech
w Polsce.

10. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.

11. Organizacja obozów językowych dla młodzieży – język węgierski dla Polaków, język
polski dla Węgrów.

12. Rozpowszechnianie wiedzy na temat wybitnych węgierskich postaci.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Źródło: https://kurier.plus

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.01.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 01.01.2024
Zakończenie wydarzenia: 15.01.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Europa
Organizator: Instytut im. Wacława Felczaka

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!