Program „Polskie szlaki turystyczne” edycja 2024

Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program „Polskie szlaki turystyczne”. Edycja 2024. finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości uprawiania turystyki społecznej w Polsce poprzez poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych oraz poprawę dostępności turystycznej na obszarach o dużych walorach przyrodniczych dla turystyki społecznej, w tym pieszej, rowerowej, kajakowej oraz zwiększenie dostępności i tworzenie szlaków turystycznych dostosowanych w szczególności do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Dzięki Programowi więcej grup społecznych, w tym osoby starsze i osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z dostępnych sieci szlaków turystycznych w Polsce.

 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania dofinansowania

O przyznanie dofinansowania zadań ze środków FRKF o których mowa w rozdziale I pkt 1.2. niniejszego
Programu mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce podmioty określone w art. 3 ust. 1- 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 571), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze
turystyki lub krajoznawstwa. Ponadto warunkiem koniecznym jest działanie
ww. podmiotów przez okres co najmniej 2 lat. Okres działania podmiotu liczy się od daty wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

 

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zadanie 1 – Renowacja istniejących szlaków turystycznych;

Zadanie 2 – Wytyczanie nowych szlaków turystycznych.

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Na realizację programu w 2024 r. przeznacza się kwotę 3 000 000,00 zł (trzech milionów złotych). Wnioski na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2024 należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT (https://wnioski.msit.gov.pl) w sposób określony w pkt VI Programu „Polskie szlaki turystyczne.”, finansowanego w 2024 roku ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w terminie do dnia 21  czerwca 2024 roku.

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21.06.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 31.05.2024
Zakończenie wydarzenia: 21.06.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Minister Sportu i Turystyki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!