Program Pajacyk – pomoc psychospołeczna

Program ma na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i polepszenie dobrostanu psychologicznego oraz sytuacji dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych i wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla tych grup oraz innych usług mających na celu wsparcie w rozwoju umiejętności życiowych, społecznych oraz zainteresowań, a także  wykorzystanie osobistych zasobów do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Organizatorem konkursu wniosków w ramach Programu jest Polska Akcja Humanitarna.

Do udziału w Konkursie są zaproszone przede wszystkim Organizacje, które są organami prowadzącymi świetlice i kluby dla dzieci, lub inne formy wsparcia dla dzieci i młodzieży, w których bezpośrednio kierują działaniami i zapewniają kompleksowe i długoterminowe wsparcie dla stałych grup dzieci lub mogą zapewnić stałą grupę bez konieczności zewnętrznej rekrutacji.

REGULAMIN KONKURSU

Źródło: https://www.pajacyk.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 20.03.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Polska Akcja Humanitarna

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!