Program Odpowiedzialni Społecznie

Fundacja Totalizatora Sportowego zaprasza do wzięcia udziału w programie, którego głównym celem jest podejmowanie i wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w bieżących wyzwaniach społecznych podyktowanych aktualnie pojawiającymi się potrzebami. Z uwagi na trwający konflikt wojenny na terenie Ukrainy do celów Programu należą także sprawy związane z pomocą osobom dotkniętym tym konfliktem na różnych płaszczyznach. 

Do szczegółowych celów Programu przede wszystkim należy:

1) oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych;
2) wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce;
3) realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce;
4) przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski;
5) poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą;
6) wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej;
7) reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:
a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,
b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
8) przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom.

 

Obszary działań objęte Programem, na które można uzyskać Dofinansowanie, muszą być zgodne z celami Programu oraz w szczególności dotyczyć:

1) świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej;
2) udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej);
3) aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych;
4) wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:
a) prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń,
b) organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów,
c) inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,
d) tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.

 

Wnioskodawcy, to podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne, muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury, podmioty lecznicze, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.

Uwaga!

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line za pomocą poczty elektronicznej:  fundacjats@fundacja.totalizator.pl

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu.

 

Źródło: https://www.fundacja.totalizator.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 07.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Totalizatora Sportowego

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!