Program „Odpowiedzialni Społecznie”

Fundacja Totalizatora Sportowego jako aktywny partner społeczny wspiera społeczeństwo w bieżących wyzwaniach. Fundacja realizuje działania pomocowe oraz dobroczynne – wspiera inicjatywy związane z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym system integracji i opieki społecznej. Fundacja prowadzi działania służące aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym. Dodatkowo wspiera kształtowanie postaw proekologicznych, troszcząc się o zdrowe i bezpieczne środowisko.

Do szczegółowych celów Programu przede wszystkim należy:
 • oferowanie opieki, pomocy społecznej oraz udzielanie wsparcia w Polsce i za granicą osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych
 • wspieranie integracji społecznej, procesów adaptacyjnych oraz aktywizacji zawodowej w szczególności dla uchodźców dotkniętych konfliktem zbrojnym, w tym kształtowanie kompetencji wśród cudzoziemców, przydatnych do podjęcia i rozwoju kariery zawodowej w Polsce
 • realizowanie działań na rzecz kształtowania dialogu międzykulturowego w Polsce
 • przyczynienie się do utworzenia i rozwoju wspólnej przestrzeni społecznej, która będzie stanowiła podstawę współpracy i wzajemnego wsparcia wśród różnokulturowej społeczności mieszkańców Polski
 • poszukiwanie rozwiązań dotyczących aktualnie pojawiających się potrzeb związanych z napływającą do Polski falą uchodźczą
 • wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem wspólnot oraz społeczności lokalnych, w tym systemu integracji, opieki i pomocy społecznej
 • reagowanie na bieżące potrzeby społeczeństwa poprzez:a) wspieranie mieszkańców Polski w aktualnych wyzwaniach społecznych, umożliwiających wprowadzanie korzystnych zmian z punktu widzenia interesu społecznego,b) realizację zadań na rzecz wzmocnienia solidarności społecznej, współpracy międzypokoleniowej, międzyśrodowiskowej, zmierzającej do podnoszenia poziomu aktywności obywatelskiej oraz związanego z tym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 • przeciwdziałanie nierównościom społecznym, dyskryminacji, uprzedzeniom

 

Obszary działań objęte Programem, na które można uzyskać Dofinansowanie, muszą być zgodne z celami Programu oraz w szczególności dotyczyć:
 • świadczenia pomocy kryzysowej, materialnej, humanitarnej i finansowej
 • udzielania pomocy specjalistycznej (np. prawnej, psychologicznej, medycznej)
 • aktywizacji zawodowej, w tym poradnictwa zawodowego i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 • wspierania programów edukacyjno-informacyjnych służących popularyzowaniu informacji istotnych ze względu na cele Programu oraz podejmowania działań edukacyjnych, w tym:

  – prowadzenia nieodpłatnych kursów i szkoleń
  – organizowania seminariów, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wykładów
  – inicjowania i prowadzenia programów, kampanii społecznych oraz edukacyjnych,d) tworzenia materiałów edukacyjnych zarówno w przestrzeni wirtualnej (np. media obywatelskie, portale, platformy, fora), jak i fizycznie.

Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy, to podmioty działające na rzecz dobra publicznego, niedziałające wyłącznie w celu osiągnięcia zysku, zarejestrowane na terenie RP i prowadzące działalność na terenie RP lub poza jej granicami. Mogą być nimi, m.in:

 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • szkoły, przedszkola
 • kluby sportowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • kościelne osoby prawne
 • muzea, domy kultury, biblioteki, inne instytucje kultury
 • podmioty lecznicze
 • domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje.

Terminy:

Fundacja prowadzi nabór wniosków przez cały rok.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Źródło: https://www.fundacja.totalizator.pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2024
Rozpoczęcie wydarzenia: 25.06.2024
Zakończenie wydarzenia: 31.12.2024
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Totalizatora Sportowego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024
Szkoły w gminach wiejskich lub miejsko - wiejskich (miasta do 5 tys. mieszkańców)
09.07.2024
- 22.07.2024
on-line i stacjonarnie
10.07.2024
- 05.08.2024
Województwo mazowieckie
01.07.2024
- 17.07.2024
Cała Polska
03.07.2024
- 05.08.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!