Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023

Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone planowo na realizację programu to 30 milionów złotych.

Terminy naboru:

Nabór w tegorocznej edycji programu rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia 2023 r.

 

Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 33%, 50% lub 70% wydatków kwalifikowanych. Jednakże kwota wnioskowanego dofinansowania nie może być niższa 50 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.04.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 11.04.2023
Zakończenie wydarzenia: 28.04.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!