No data was found

Program Inwestycji Strategicznych, edycja czwarta – Polskie Uzdrowiska

W czwartej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy uzdrowiskowe i posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy uzdrowiskowej / posiadającej status obszaru ochrony uzdrowiskowej to 2 proc.).

Gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 37 obszarów. Ich szczegółowa lista znajduje się w zakładce „Przeznaczenie środków”.


Nabór wniosków rozpoczął się 18 lutego 2022 r. i potrwa do 4 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W czwartym naborze gminy uzdrowiskowe oraz gminy posiadające status obszaru ochrony uzdrowiskowej będą mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

Wnioskodawcy tej edycji mogą również równolegle wnioskować o dofinansowanie w drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie dla wszystkich JST/związków JST.

Informacje dotyczące naborów dostępne są w zakładce „Nabory wniosków”.


Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

  • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
  • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://www.bgk.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.03.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 18.02.2022
Zakończenie wydarzenia: 14.03.2022
Miejsce wydarzenia: Gminy uzdrowiskowe
Organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024
Cała Polska
21.05.2024
- 31.10.2024
cała Polska
27.05.2024
- 27.05.2024
Cała Polska
13.05.2024
- 12.06.2024

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!