Program Grantowy AVSI Polska #HELPUKRAINE 2022

Organizatorem Programu Grantowego AVSI Polska #HELPUKRAINE2022 jest Stowarzyszenie AVSI Polska.

Program kierowany jest do grup i stowarzyszeń mieszkańców, rad sołeckich, organizacji pozarządowych, spółdzielni, instytucji kultury, przedszkoli i szkół, ośrodków pomocy społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego utworzonych i działających zgodnie z prawem polskim oraz prowadzących działalność na rzecz społeczności na terenie Polski lub w Ukrainie które mogą składać wnioski o przyznanie grantu w ramach Programu. W przypadku grup nieformalnych i podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, AVSI Polska wesprze je w osiągnięciu statusu prawnego umożliwiającego podpisanie umowy grantowej.

Co do zasady granty w ramach Programu przyznawane są na projekty, których ostatecznymi beneficjentami będą dzieci pochodzenia ukraińskiego.

Wnioski sporządzone w języku polskim należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17 maja 2022 roku od godz. 00.01 do dnia 6 czerwca 2022 roku do godz. 23.59.

Wnioski będą rozpatrywane do dnia 27 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie o przyznaniu grantów zostanie umieszczone na stronie Stowarzyszenia https://avsipolska.org/helpukraine/ oraz informacja o przyznaniu grantu i jego wysokości zostanie przekazana Beneficjentom do dnia 4 lipca 2022 roku.

Regulamin Programu Grantowego

Wniosek do Programu Grantowego

Źródło: https://avsipolska.org

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 06.06.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 17.05.2022
Zakończenie wydarzenia: 04.07.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Stowarzyszenie AVSI Polska

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!