Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce

Dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.

Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Program dotyczy jedynie organizacji, z wyłączeniem osób fizycznych. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 20 tys. dolarów. Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 września 2022 roku.  Wnioski w tej edycji programu NOFO (#WAW-NOFO-FY22-03) można składać do 20 maja 2022 roku. 

A. KRYTERIA WYBORU:

  • O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne oraz media, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych na zamieszczonej poniżej liście.
  • Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 20 tysięcy dolarów.
  • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
  • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny się ubiegać organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
  • Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą się ubiegać o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
  • Warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie przez organizację numer NCAGE oraz dokonanie rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F. Prosimy o niezwłoczne rozpoczęcie tej procedury, ponieważ jej finalizacja może potrwać kilka tygodni.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty propagujące przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce. Preferowane będą projekty, które:

  • wspierają osoby ze środowisk marginalizowanych
  • propagują społeczną przedsiębiorczość
  • są adresowane do społeczności w mniejszych miastach i miasteczkach

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT

Źródło: https://pl.usembassy.gov/pl/

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.05.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 20.04.2022
Zakończenie wydarzenia: 20.05.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Ambasada i konsulat USA

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!