Program Fundacji PKO wspierający działalność KGW

Fundacja Banku Pekao S.A. uruchomiła program skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich (KGW), które mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizowane przez siebie projekty kulturalne. Wnioski można składać do końca sierpnia 2023 r.

Celem programu jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie m.in.: kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wyłonione zostaną zwycięskie projekty, które dzięki grantom będzie można zrealizować.

Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które złożą w formie elektronicznej projekt zgodny z celami programu wraz z kosztorysem proponowanych działań. Projekty spełniające wymagania formalne zostaną przedstawione komisji, która wybierze najlepsze z nich. Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł.

WIĘCEJ INFORMACJI

Źródło: https://media.pekao.com.pl

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.08.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 05.06.2023
Zakończenie wydarzenia: 31.08.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Fundacja Banku Pekao S.A

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024
Maturzyści ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców
09.07.2024
- 20.08.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 15.09.2024
Cała Polska
22.07.2024
- 14.10.2024

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!