Pożyczki dla gmin i powiatów w ramach programu SPP – nabór do ostatniej edycji

Samorządowy Program Pożyczkowy to linia pożyczkowa przeznaczona dla samorządów gminnych i powiatowych na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych na terenach wiejskich. Organizatorem programu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Od 3 do 28 października 2022 roku gminy i powiaty z terenów wiejskich mogą składać wnioski w ramach 33. edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego.

To już ostatnia z trzech edycji programu SPP zaplanowanych w tym roku. Zainteresowane gminy i powiaty mogą starać się o środki finansowe na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Pożyczka może pokrywać 100% kosztów inwestycji brutto.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1,5 mln zł. Są one udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału i mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Oprocentowanie wynosi 2,5% w skali roku, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek kosztów i opłat dodatkowych oraz pośrednich – prowizji, marży, itp. Pożyczkę można zaciągnąć bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Wnioski (WZÓR) można składać w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym) na adres pozyczki@efrwp.com.pl bądź pocztą tradycyjną.

Więcej informacji o programie: Samorządowy Program Pożyczkowy

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.09.2022
Rozpoczęcie wydarzenia: 03.10.2022
Zakończenie wydarzenia: 28.10.2022
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: EFRWP

Dane kontaktowe ↓

Odwiedź inne nasze portale

Całość na portalu edufin.pl

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!