Potańcówki Wiejskie – start nowego programu grantowego!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłasza program Potańcówki Wiejskie, którego celem jest wzmacnianie i upowszechnianie idei organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego, jak również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na organizację potańcówek na obszarach wiejskich na poziomie 100%, z maksymalną kwotą wsparcia do 10 000 zł. Przy realizacji Zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • koła gospodyń wiejskich,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej)
  • samorządowe instytucje kultury.

 

Nabór wniosków rozpoczynamy 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca.

Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.

 

Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Osoby do kontaktu:

  • Paulina Rutkowska, email: paulina.rutkowska@nikidw.edu.pl, tel. 506 582 324,
  • Joanna Turek, email: joanna.turek@nikidw.edu.pl, tel. 511 543 377.

Szczegółowe informacje

—————————————————————————————————————–

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi jest państwową instytucją kultury, której jednym z głównych zadań jest popularyzowanie, dokumentowanie i poszerzanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich. Misję tę realizuje m.in. poprzez upowszechnianie wiedzy o kulturze wsi, zachęcanie mieszkańców wsi do poznania swojego dziedzictwa oraz pokazywanie piękna tradycji wiejskich mieszańcom miast. 

Źródło: Informacja prasowa

Szczegóły wydarzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 16.06.2023
Rozpoczęcie wydarzenia: 22.05.2023
Zakończenie wydarzenia: 16.06.2023
Miejsce wydarzenia: Cała Polska
Organizator: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

Dane kontaktowe ↓

Najnowsze wydarzenia!

Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
Cała Polska
01.06.2023
- 15.08.2023
Cała Polska
07.04.2023
- 31.12.2023
Woj. warmińsko-mazurskie
01.07.2023
- 31.12.2023
gminy do 25 tys. mieszkańców
30.05.2023
- 07.09.2023

Newsletter

Co miesiąc najlepsze teksty WW w Twojej skrzynce!